Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Szeged, 1868

IWf A KEGYES TANITÓRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ SZABAD KIRÁLYI VÁROSI RÓMAI KATH. NAGYGYMMSIÜM IFJÚSÁGÁNAK ÉRDEMSOROZATA, AZ 186%-iki TANÉVBEN. i — flÜUMa . _ • • «SIfeBQBIl 9 NYOMATOTT BURGER ZSIGMONDNÁL 186».

Next

/
Oldalképek
Tartalom