Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Szeged, 1867

Tartalom. I. Az ifjúság érdemsorozata a rendes tantárgyakból. II. A rendkívüli tantárgyakból. III. A sorozatban használt tanjegyek fokozata. IV. Statistikai kimutatás. Y. Az érettségi vizsgálat eredménye 186%-íki tanévben. YI. Tanári kar. VII. Felsőbb rendeletek. VIII. Jótékonysági rovat. IX. Tanszerek szaporodása. X. Jelentés az 186 s/ 9-iki tanév kezdetéről. Rövidítések jelentmónye: g. kath. — görög katholikus ; — g.k.v.— görög keleti vallású; — ág. v. — ágostai vallású; — helv. v. — helvét vallású; ism. = ismétlő; — péld. — példás; — dics. — dicséretes; — törv. — törvényszerű; — k. törv.— ke­vésbbé törvényszerű; — n. törv. = nem törvényszerű; — fesz. — feszült; — vált. •=. változó: — szór. — szórakozott; — erny. ~ ernyedetlen; hány. — hanyatló; — esek. — csekély; — sem. semmi; — kit.— kitűnő ; — elégs. — elégséges ; elégt. — elégtelen; — v. n. t. — vizsgát nem tett; — I. r. első rendű; — IL r. — másod rendű; — III. r. ~ harmad rendű; — tan. k. — tantárs között; — őszt. d. ~ ösztöndíjas. A *-gal jegyzettek hanyagok voltak az előadások látogatásában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom