Századok – 2016

2016 / 1. szám

2016 150. ÉVFOLYAM 1. SZÁM SZÁZADOK A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSIMT FOLYÓIRATV AZ ALAPÍTÁS m 1867 Erős Vilmos: A második „Száműzött Rákóczi” Vita. (Szekfű Gyula „Bethlen Gábor” című művének kora­beli fogadtatása) Pásztory Levente: A „Kreuger birodalom” Magyarországon. A magyarországi svéd gyufamonopólium Uj váry Gábor: „A külföld még mindég alig tud rólunk” Ma­gyar-német tankönyvvita a második világháború ide­jén Sipos József: Bajcsy-Zsilinszky Endre képviselővé válasz­tása 1922-ben Tengely Adrienn; az 1931. és 1942. évi egri egyházmegyei zsinatok Miklós Péter: A kollektív bűnösség elvének gyakorlati al­kalmazása? Csanád vármegyei németek a népbíróság előtt Pritz Pál: Hory András varsói évei Udvarvölgyi Zsolt: Germanus Gyula és az 1956-os forrada­lom: az indiai kapcsolatok (Források, visszaemlékezé­sek)

Next

/
Oldalképek
Tartalom