Századok – 2013

2013 147. ÉVFOLYAM 1. SZAM SZÁZADOK A MAGYAR TÖRTÉNELMI TARSUL4T FOLYÓIRATA AZ ALAPUAS Oï 1867 Egry Gábor: Regionalizmus, erdélyiség, szupremácia. Az Erdélyi Szövetség és Erdély jövője, 1913-1918 Erős Vilmos: Utak a „Népiségtörténet"-hez: Mályusz Elemér és Szabó István Izsák Lajos: Az első „Népfrontos" választás Magyarországon 1949-ben Dévavári Zoltán: Szembesülés, alkalmazkodás és térkeresés. A Magyar Párt Megalapítása a Délvidéken ( 1921-1922) Molnár Judit: Komoly Ottó, Kasztner Rezső és a magyar cionisták ember­mentő tevékenysége 1944-ben Vörös Boldizsár: „Nagy Péter 1703 és 1710 között tizenkilenc ízben küldött tüzértiszteket Rákóczinak és két ízben ágyúkat". Propa­gandisztikus történelemhamisítás a szovjet-magyar jó kapcsolatok megalapozása érdekében Vonyó József: A Magyarországi történetírás nemzetközi összehasonlí­tásban. A Magyar Történelmi Társulat 2012. évi vándorgyűlése (Pécs, 2012. szeptember 21-22.) Ormos Mária: Lehet-e magyar történelmet írni egyetemes történelem nélkül? Gyáni Gábor: A posztmodern és a magyarországi történetírás Kövér György: Fordulat, forradalom után? A magyar gazdaságtörténet­írása nemzetközi trendek tükrében Pók Attila: Eszmetörténeti kutatások a nemzetközi és a hazai történet­tudományban Frank Tibor: Magyarország az újabb angol-amerikai történeti irodalom­ban

Next

/
Oldalképek
Tartalom