Századok – 2011

145. ÉVFOLYAM 1. SZÁM SZAZAD OK A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT FOLYÓIRATA AZ AL4PITAS EVE 1867 Vonyó József: Gömbös kormánypártjának ideológiája és prog­ramja Balogh Margit: Hadifoglyok, internáltak, kitelepítettek. Mind­szenty József bíboros-érsek és az emberi jogok védelme (1945-1948) Gyarmati György: Hadigazdasági túlterhelés, rejtőzködő transz­formációs veszteség és a személyi kultusz. A magyaror­szági „új szakaszt" megelőző rendszerválság 1952/53 for­dulóján Rab Virág - Tóth Imre: Kánya Kálmán és Európa gazdasági újjáépítése. A Közép-Európa gondolat Der Neubau Euro­pas. Egy ismeretlen kézirat Pihurik Judit: A népi demokrácia aláaknázása egy szekszárdi borospincében Erőss Zsolt: A martonizmus felszámolása. A Nemzeti Egység Pártjának átszervezése 1936-ban Csapody Tamás: Tálas András népbírósági pere. (Tálas And­rás-e Radnóti Miklós gyilkosa?) Pritz Pál: Krausz Tamás könyvéről. Lenin. Társadalomel­méleti rekonstrukció 2011

Next

/
Oldalképek
Tartalom