Századok – 2008

2008 142. ÉVFOLYAM 1. SZÁM SZÁZADOK A MAG\AR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT FOLYÓIRATA AZAL4PÍTÁS ÉVE 1867 Somogyi Éva: Modern bürokrácia a közös külügyminisztéri­umban Gángó Gábor: A megye aljegyzője. Báró Eötvös József Fejér megyei hivatala, 1833-1835 Albert B. Gábor: A magyarországi tankönyvrevíziós mozga­lom a két világháború között Kerepeszki Róbert: Hi\jdú vármegye és Debrecen vitézi szék­kapitányának hangulatjelentései (1935-1939) Horváth Sz. Ferenc: Kratochvill Károly és a Székely Had­osztály Egyesület tevékenysége az Észak-erdélyi zsidók védelmében (1943-1944) Janek István: Mindszenty József tevékenysége a felvidéki magyarok megmentéséért 1945-1947 között Fenyő István: Eötvös és Lamennais Horváth Pál: Mementóul az Eckhart-életműhöz (Ami az Em­lékkönyvből kimaradt) Hermann Róbert: Eötvös József öt levele 1849-ből és 1864-ből

Next

/
Oldalképek
Tartalom