Századok – 2007

2007 141. ÉVFOLYAM 1. SZÁM ZJ AZ AU vJ Jx A MAGY4R TÖRTÉNELMI TÁRSULAT FOLYÓIRATA AZ AL4FIT4S ÉVE 1867 L. Balogh Béni: Az Antonescu-rezsim békeelképzelései 1940-1944 között Ölti Ágoston: A Román Béke-előkészítő Bizottság tevékeny­sége (1944-1946) Hornyák Árpád: Délszláv rendezési tervek és területi köve­telések a második világháborúban Fülöp Mihály: A Quai d'Orsay 1945. szeptember 6-i Er­dély-terve Szabó Mária: Magyar-olasz kapcsolatok az első világháború után. Guido RomaneUi magyarországi küldetése (1919. május-november) Nóvák Attila: Ellenállás vagy önmentés? Adalékok az 1944-es magyarországi cionista ellenállás problémájához Papp István: A Györfly István Kollégium Pártfogó Testülete Thomas Sakmyster: Goldberger Sándor / J. Peters és #z amerikai kommunista mozgalom t H. Haraszti Éva: Brit diplomaták jelentései Magyarország­ról 1953 -1954-ben

Next

/
Oldalképek
Tartalom