Századok – 2006

2006 140. ÉVFOLYAM 1. SZAM — """ I'llllii <«/ V . ЛС-V SZÁZADOK c: A MAGY4R TÖRTÉNELMI TÁRSULAT FOLYÓIR4TA Makkai Béla: A siijtó szerepe a magyar kormány ó-romániai nemzetgondozási programjában Takács Tibor: A városi elit Nyíregyházán a 20. század első felében Seres Attila: A szovjet piac „meghódítása" és a magyar tőke Trianon után. Iratok a szovjet-magyar vegyes kereske­delmi társaság történetéhez (1923) -Paál Vince: A diplomácia „konyhájában". Gratz Gusztáv a breszt-litovszki béketárgyalásokon Tilkovszky Lóránt: Gratz Gusztáv és a „Népinémet Bajtár­sak" viszonya történetéhez. 1935-1936. évi dokumentu­mok Gratz irathagyatékából Peter Pastor: Magyar-szovjet diplomáciai kapcsolatok 1935-1941: meghiúsult újbóli közeledés Réti György: Egy méltatlanul elfeledett olasz történészről AZ ALAPÍTÁS ÉVE 1867

Next

/
Oldalképek
Tartalom