Századok – 2003

2003 FEBR 1 9. 2003 137. ÉVFOLYAM 1. SZÁM A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT FOLYÓIRATA Hámori Péter: A magyarországi agrár-szociálpolitika kezde­tei. Az agrárszegénység képének megváltozása az alföldi agrármozgalmak idején Orosz László: Népiségkutatás a nemzeti érdekek ütköző­pontjában. A két világháború közötti tudománypolitika Fritz Valjavec és Mályusz Elemér kapcsolatában Makkai Béla: Önvédelem vagy expanzió? Magyar „nemzetgon­dozási" program a délszláv régióban a 20. század elején Varga E. László: Oriowski budapesti lengyel követ tárgya­lásai a kormányzóval 1938/39-ben Bordás-Giesz István: 1939: Kárpátalja Kárpátalja területi és történeti földrajzi összefoglalása Végső István: A zsidótörvények hatása a kiskunhalasi zsi­dóság életére. Miskolczy Ambrus: ,Д történeti Erdély" és az „Állam és nem­zet" öröksége. Histográfiai kérdőjelek AZ ALAPÍTÁS ÉVE 1867

Next

/
Oldalképek
Tartalom