Századok – 1996

1996 130. ÉVFOLYAM 1. SZÁM SZAZAD OK A MAGYAfl TÖRTÉNELMI TÁBí^LAT FOLYÚIRATA Molnár András: Az egyesületek szerepe Batthyány Lajos politikai pályafutásában (1840-1847) Sándor Pál: Jobbágyfelszabadítás és birtokrendezés Magyarországon 1848-1864 Petri Edit: A görögök közvetítő kereskedelme a 17-19. századi Magyarországon Remport Zoltán: A reformkor kiemelkedő ipari kí­sérlete: a csetnek-pécsi vasgyár Deák Ágnes: Eötvös József levele Trefort Ágoston­hoz 1850 Gángó Gábor: Thiers, Engels és a kereszténység szel­leme. Eötvös József a pauperizmusról AZ ALAPÍTÁS ÉVE 1867

Next

/
Oldalképek
Tartalom