Századok – 1995

OÁ SVÖ I LA I A / O J o JJo( 1995 129. ÉVFOLYAM 1. SZÁM SZAZAD OK A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT FOLYÓIRATA Kristó Gyula: A honfoglaló magyarok életmódjáról Pach Zsigmond Pál: A debreceni posztószövők leg­régibb céhszabadalma László Gyula: Egy elfelejtett magyar (?) monda nyo­mában Vajda László: A népvándorlások kérdéséhez Pósán László: A Német Lovagrend alapítása és ko­rai története Nógrády Árpád: „Magistratus et comitatus tenen­tibus". II. András kormányzati rendszerének kérdéséhez Teke Zsuzsa: Firenzei kereskedőtársaságok, keres­kedők Magyarországon Zsigmond uralmának meg­szilárdulása után 1404-37 AZ ALAPÍTÁS 1867

Next

/
Oldalképek
Tartalom