Századok – 1981

SZÁZADOK Α tartalomból: Szűcs Jenő: Megosztott parasztság — egy­ségesülő jobbágyság. A paraszti társadalom átalakulása a 13. században (Első rész) Kubinyi András: A mohácsi csata és előz­ményei Hermann Zsuzsa: Egy pénzügyi tervezettől a Hármaskönyvig (Werbőczi és a paraszt­háború) Barta Gábor: A Sztambulba vezető út 1526— 1528 ^A török—magyar szövetség és előz­ményei) Makkai László: Ars historica. Megjegyzések Fernand Braudel: Civilisation matérielle, Economie et Capitalisme, XVe—XVIII' siècle c. művéhez TÖRTÉNETI IRODALOM — FOLYÓIRATSZEMLE — KRÓNIKA 115. ÉVF 1981. 1. SZÁM

Next

/
Oldalképek
Tartalom