Századok – 1969

51533 A tartalomból: TANULMÁNYOK Bonis György: A személynök és bírótársai a Jagellók korában Ölvedi Ignác: Adalékok Horthy és a La­katos-kormány katonapolitikájához (1944. augusztus 29.—szeptember 8.) A IV. Nemzetközi Gazdaságtörténeti Kong­resszus KÖZLEMÉNYEK — A SZOVJETUNIÓ ÉS A NÉPI DEMOKRÁCIÁK TÖRTÉNÉSZ­FRONTJA—A TÖRTÉNELEMOKTATÁS KÉRDÉSEI —TÖRTÉNETI IRODALOM —KÖNYVSZEMLE—FOLYÓIRATSZEM­LE — FIGYELŐ — KRÓNIKA 103. ÉVF 1969. 1. SZÁM

Next

/
Oldalképek
Tartalom