Századok – 1968

A tartalomból: Székely György: A németalföldi és az angol posztó fajtáinak elterjedése a XIII—XVII. századi Közép-Európában Berend T. Iván—Ránki György: Az ipari for­radalom kérdéséhez Kelet-Délkelet-Euró­pában R. M. Hartwell: A gazdaságtörténet Nagy-Britanniában V. Windisch Éva: Kovachich Márton Györgyéé a magyar tudományszervezés első kísérletei KÖZLEMÉNYEK-VITA - A SZOVJET­UNIÓ ÉS A NÉPI DEMOKRÁCIÁK TÖR­TÉNÉSZFRONTJA - A TÖRTÉNELMI TÁRSULAT ÉS A SZÁZADOK MÚLTJÁ­BÓL - A TÖRTÉNELEMOKTATÁS KÉR­DÉSEI - TÖRTÉNETI IRODALOM -FOLYÓIRATSZEMLE - KRÓNIKA -BIBLIOGRÁFIA 102 F/VF 1Q68. 1—2. SZÁM

Next

/
Oldalképek
Tartalom