Századok – 1967

Г " • A tartalomból: TANULMÁNYOK Т. М. Iszlamov: Az 1907. évi osztrák­magyar kiegyezés megkötése Gonda Imre: A hadi és békecélok a Mon­archia háborús politikájában Szekeres József: Az 1940. évi általános bányászsztrájk története KÖZLEMÉNYEK Káldy-Nagy Gyula: Adatok a levanteike­reskedelem XVII. század elejei történetéhez Diószegi István: Kálnoky, Andrássy és a bolgár válság 1885—87-ben VITA — A SZOVJETUNIÓ ÉS A NÉPI DEMOKRÁCIÁK TÖRTÉNÉSZFRONTJA - A TÖRTÉNELMI TÁRSULAT ÉS A SZÁ­ZADOK MÚLTJÁBÓL-A TÖRTÉN ELEM­OKTATÁS KÉRDÉSEI - TÖRTÉNETI IRODALOM - FOLYÓIRATSZEMLE -KRÓNIKA — BIBLIOGRÁFIA 101. ÉVF. 1967. 1-2. SZÁM

Next

/
Oldalképek
Tartalom