Századok – 1912

SZÁZADOK MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KOZLÖN YE xlvi. évfolyam. A VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTÉK T—IV. Dit. liOROVSZKY SAMU TITKÁR. V—X. • Dit. GOMBOS К ALBIN VÁLASZTMÁNYI TAG. 9 12. ÉVI FOLYAM. *V BUDAPESTEN, 1912. KIADJA. A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT. к „GYŐRI OLVASÓEGYLET" KÖNYVTÁRA

Next

/
Oldalképek
Tartalom