Századok – 1885

SZAZÄDOK. A M AGYAR TÖRTÉ N E LM I T Á R S ÚLA T KÖZLÖNYE. A VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI SZILÁGYI SÁNDOR TITKÁR. xsss. ~\7~ X POLT-jä. (XIX. ÉVFOLYAM.j BUDAPESTEN, 1885. KIADJA A M AU У А К TÜRTK-VKI.MI TÁRSULAT.

Next

/
Oldalképek
Tartalom