Századok – 1872

TARTALOM. Lap rÀltenbvrge-, Gusztáv : Észrevételek a magyar államczlmerről . . . . 101 Balássy Ferencz : Szelistye és Talmács várának s területének jogtör­ténelmi nyomozása 86 » » Viszhangúl Botka Tivadarnak a vármegyékről írt közleményeire 232, 306, 377 és 447 Botka Tivadar: A vármegyék első alakulásáról és őskori szerve­zetéről. 23, 67 és 135 » » Trencsényi Chák Máté nádor halálának éve és napja . 190 » » Tájékozás Balássy Ferenc? »Viszhangjai« körűi, a vármegyék első alakulásáról 532 és 704 Budai : Jankó »Schwendi Lázár életé«-nek ismertetése 395 Bujdosó, Valentini/* : Károlyi Zsuzsánna, magyar királyné . . . . 126 » » "Wesselényi Pál levele Barkóczy Ferenczliez, 1677. 273 Cséplő Péter : Magyar Onomasticon, I • 269 » » Nagy-Várad mint helynév 641 Deák Farkas : Erdélyi fejedelmek levelei a gr. Csáky-levéltárban . . 622 Dudás Ödön : A mélykút-községi pecsétről 205 » » Péter kalocsai érsek 716 Edelspacher Antal : A bán szó eredete 467 Foltinyi János : A szepesvár-mindszenti bizottság jelentése .... 503 Franki Vilmos : A vármegyék történeti monographiájának tervrajza . 412 » » Az 1514-iki pórlázadás történetéhez 431 Oarády : A Török-magyarkori Allamokmánytár I. és II. kötetének is­mertetése 107 és 326 » Gr. Illyésliázy György levele Szirmay Istvánhoz, 1681. . . 276 Géresi Kálmán : »Szabács viadaljá«-ról 119 Gyalókay Lajos, (ifj.) : Bihar vármegyei régi magyar községpecsétek . 278 Haan Lajos : Dürrer Albert származási helyéről és családi nevéről . . 646 Hanthó Lajos : A gr. Csáky-levéltár missilis leveleiről 527 • Henszlmann Imre : A magyar államczímer 96 Horváth Mihály : Elnöki beszéd a szepesi káptalanban tartott zár­gyűlésen 499 Hőké Lajos : Régi magyar községi pecsétek Tulnából 718 Ipolyi Arnold : Magyar ősvallási és nyelvemlék 1 és 116 Ivánfi Ede : Keve vármegye emléke 149 • » » A magyar államczímer 317 Kandra Kabos : Borchgrave a magyarországi belga gyarmatokról irt tanulmányának ismertetése 402 » » A gr. Csáky-féle missilis-levelekről, különös tekintet­tel Borsod vármegyére 695 Kulinyi Miklós, (ifj.) : Közlemények a Thurzó-levéltárból VII. . . . 345 Langer Géza : Lázi község pecséte 719 Lehoczky Tivadar : Bereg vármegye keletkezése 455 » » Babonaság s kuruzslás a XVII-ik században . . 649 Márki Sándor : Főispánok névsora 422 Mercz Pál: Zrínyi a költőnek öt levele 558 Nagy Gyula : Magyar Onomastjcon, III 488 Nagy Imre : A Görgey-család Árpádkori okmányai 215 » » Magyar Onomasticon, II 341 » » Hogyan jutott Thúry György Palotára ? 480 » » Kőszegi magyar czéhpecsét 1629-ből 648 » » A markusfalvi bizottság jelentése , 659

Next

/
Oldalképek
Tartalom