Századok – 1868

Horváth Mihály: Az első esztergomi érsek 1

51593 SZÁZADOK. A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KÖZLÖNYE. Első füzet. 1868. Január Ló. Az első esztergomi érsek. Ki volt légyen az első esztergomi érsek, eddigelé vita tárgya volt történetíróink közt. A régóta ismert kútfők liárom nevet említenek: Domokost, Sebestyént és Asztrikot, ki másként Anasztáznak is neveztetett. S iróink e három közt oszlanak meg ; ki egyiket, ki másikat véli nagyobb valószínűséggel helyez, lietni, mint elsőt a magyar egyház föpiispöki székébe. Ideje, hogy ez iránt valahára tisztába jöjön a magyar egyházi történe­lem. Szerencsére egy újabb adat, a régiebbekkel összevetve, im­már képessé teheti a történelmi kritikát, biztosabban mint eddig lehetett, kimutatni a magyar egyház első fejét. Ám kísértsük meg a csomót megoldani. A Szt.-Mártonról nevezett pannonhalmi főapátság 1001 év­ről szóló alapítvány-levelében két érsek említtetik. A király ue­vçjnellelt ugyanis ezen aláírás olvasható : „Dominicus Archie­piscopns V(ice) Cancerrarius fecit — Domokos érsek alkanczellár készítette." Az okmány végén pedig ezen később hozzáírt ada­lék áll : Пае sunt nominatae villae in dedicatione ecclesiae ab Archiepiscopo Sebastiano. Ezek a templom felszentelésekor Se­bestyén érsektől nevezett faluk." Ezen okmány szerint 1001-ben, midőn az apátság megalapíttatott s a/okmány állítólag kelt, az érsek Domokos volt volna, ki egyszersmind az alkanczellári hí vataít is viselte. Midőn pedig az apátság temploma, nem tudni

Next

/
Oldalképek
Tartalom