Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1918 (16. évfolyam, 1-52. szám)

1918-02-28 / 9. szám

Szatmárvármegye Hivatalos Lapja. 55 nosi, Nyirvasvári. 2 Kocsordi szav azókörre: Elnök : Szabó János, Kocsord. Ho­lvedes elnök : Nagy Zsigmond, Mátészalka. Póttag: Papp Gábor, Kocsord. Műkö­dési helye : Gvőrlelek. Nagvecsed 3. Mátészalkai szavazókörre: Elnök: Budn- liázv Sándor, Mátészalka. Helyettes elnök: Almer Béla, Mátészalka. Pó+tag : Far­kas Lajos Ópáhi. Működési helye: Hód ász, Mátészalka. Nagydobos, Opálvi. 4. Nyircsaliolyi szavazókörre: Elnök : Tivadar Elek. Fábiánháza. Helyettes elnök : Szemén József. Nvircsaholv Póttag : Kürsinszky Zsigmond. Nyircsaholy. Műkö­dési helye: Fábiánháza 5 Vit kai szavazókörre : Elnök: Újhelyi Kornél, Vitka. Helyettes elnök: Fórizs Lajos, Olesvaapáti. Póttag: Kosa Árpád, Olcsvi. Műkö­dési helye : Vitka, Olcsva, Szamosszeg. V. Nagybányai választókerületben 1. Felsőbányái szavazókörre: Elnök Farkas Jenő, Felsőbánva. Helyettes elnök: Spáczav Gyula. Felsőbánya. Póttag: Dimand Károlv, Felsőbánya. Rendes tag: Papp Márton, Felsőbánya. Működési helye: Nagvbánya, Felsőbánya Giródtótfalu 2. Misztótfalusi szavazókörre: El­nök : Técsi Lajos, Misztótfalu Helyettes elnök : Dr. Man Viktor Misztótfalu. Pót­tag: Rád János, Misztótfalu. Működési helye: Nagvbánya, Nagysikárló. Lápos- hidegkut. Hóba, Misztótfalu. 3. Nagybányai í. és II. szavazókörre : Elnök : Dr. Makray Mihálv, Nagvbánya Helyettes elnök : Thordav Imre, Nagvbánya. Rendes tag: Dr. Vas Gyula, Nagybánya. Póttag: Dr. Zoltán László, Nagybánya. Műkö­dési helye: Nagybánya. VI. Nagykárolyi választókerületben. 1 Csanálosi szavazókörre: Elnök : Jurcsek Béla, Nagykároly. Helyettes elnök: Simay Aladár. Márk. Póttag: Tillinger Ferencz. Mezőfény. Működési helye: Börvely, Csanálos 2 Mezöpetri-i szavazó­körre: Elnök: Garzó Imre, Szaniszló. Helyettes elnök : Zahoránszky István, Me- zőpetri. Póttag: Tfj. Vonház Antal, Mezőpetri. Működési helye: Csomaköz, Ér- körtvélvos, Mezőpetri, Penészlek, Szaniszló. 3 Mezőteremi szavazókörre: El­nök : Osighv Tstván, Krasznaszentmiklós Helvettes elpök : Novák István, Vezend. Póttag: Dömötör Elek. Érdengeleg Működési helye : Érdengeleg, Érendréd, Krasz- naszentmiklős, Genes, Mezőterem, Vezend. 4. Nagykárolyi I. szavazókörre : El­nök : Rubletzky Ignácz. Nagykároly. Helyette«? elnök : Fiók Albert, Nagykároly. Rendes tag: Id. Csernyi József. Nagykároly Póttag: Fézer János, Nagykároly. Működési helye: Nagykároly. 5. Nagvlcárolvi II szavazókörre Elnök: Irsik Fe­rencz, Nagykároly. Helyettes elnök: Orosz Lajos, Nagykároly. Rendes tag: Papp Tstván, Nagykároly. Póttag: Kun István, Nagykároly. Működési helve : Nagykároly. VII. Nagysom kitti választókerületben. 1. Kapnikbányai szavazókörre : Elnök : Papp Sándor. Kapnikbánva Helyettes elnök : Haragi Márton, Kapnik- bánya. Póttag: AVeisz Jenő, Felsőbánya. Működési helye: Felsőbánya, Kapnik- bánya. 2. Kohói szavazókörre Elnök : Lázin Tivadar. Nagysomkut. Helyettes elnök : Szász Ferencz, Költő. Póttag : Szabó Albert, Koltó. Működési helye : Sza­kállasfalva, Szakállasdombó. Hagvmáslános. 3. Kőváritosszufalui szavazókörre : Elnök : Brűnner Károly, Pribékfalva. Helyettes elnök : Szép Kálmán, Kővárhosz- szufalu. Póttag: Szekeres Jenő, Kővárhosszufalu. Működési helve: Erdőszáda, Pribékfalva, Farkasaszó. Nagynyires, Kővárhosszufalu. 4. Magyarberkeszi szava­zókörre : Elnök : Gróf Telekv Jenő, Nagysomkut. Helvettes elnök : Dr. Rákóozy Kilop Sándor. Póttag : Hirsch Ignácz, Kővárremete. Működési helye : Magvar- berkesz. Csőit, Kovás. 5. Nagysomkuti szavazókörre : Elnök : Dr. Olsavszky Gyula, Nagysomkut. Helyettes elnök: Pilcz Ede, Nagvsomkut. Póttag : Bocsánszky Mártin. Nagysomkut. Működési helye: Kővárgara, Nagvsomkut. VIII. Szinérváraljai választókerületben. I. ' Aranvosmegyesi szavazó­körre: Elnök: Baross Zoltán, Aranyosmegyes. Helyettes elnök : Miszti Mihály, Józsefháza. Póttag: Szabó József, Aranyosmegyes Működési helye: Apa, Ara­nyosmegyes. 2. Avasfelsőfajúi szavazókörre: Elnök: Szentiványi Géza, Bik- szád. Helyettes elnök: Erdős Mihály, Bujánháza, Póttag: Dem ián Athanáz, Avas- felsőfalu. Működési helye: A vasfelsőfalu, Bikszád. 3 Avasujvárosi szavazókörre : Elnök : Széli Györgv, Avasujváros. Helyettes elnök : D rágós1' A űréi, Vámfalu. Pót­tag: Erdős László, Ráksa Működési helye: Avasujváros, Vámfalu. 1 fíatizi sza- vnzókörve : Elnök : Sz. Tréger Albert, Sárköz. Helyettes elnök : Horváth András Szatmárudvari. Póttag : Nagy Dániel, Kakszentmárton. Működési helye : Sárköz- újlak, Batiz, Szatmárudvari. 5. Kányaházai szavazókörre: Elnök : Petricsek László, Kányaháza Helyettes elnök : Olyas Lajos, Kőszegremete Póttag : Dre- deran Jenő, Tartolc. Működési helye : Kányaháza, Komorzán. 6. Szinérváraljai szazazókörre : Elnök: Mándy Zoltán, Szinérváralja. Helyettes elnök: ifj.Tapolczy

Next

/
Oldalképek
Tartalom