Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1916 (14. évfolyam, 1-59. szám)

1916-03-02 / 13. szám

dési helye: Nagyar, Kömörő, Szatmárcseke, Tiszakóród. 4. Tiszabecsi szavazókörre Elnök Papp József Szatmárcseke, h. elnök Halász Kornél Kölese, póttag Kánya Gábor Botpalád Működési helye : Kispalád Kölese, Tiszabecs. 5. Zsarolyáni sza­vazókörre. Elnök Staudinger Béla Vámosoroszi, b elnök Veress László Zsarolyán, póttag Fülöp Lajos Cégénydánvád. Működési helye : Cégéoydányád, Kölese, Nagyszekeres, Kisnamény. IV. Mátészalkai választókerületben. 1. Gebei szavazókörre. Elnök Tukacs Lajos Nyirmegyes, h. elnök Szigeti Gyula Gebe, póttag Teleki László Kántorjá- nosi. Működési helye : Nyirmégyes, Hodász, Kántorjánosi, Nyirvasvári. 2. Ko- esordi szavazókörre. Elnök Szabó János Kocsord, h. elnök Nagy Zsigmoud Má­tészalka, póttag Papp Gábor Kocsord. Működési helye : Gyűrtelek. Nagyecsed. 3. Mátészalkai szavazókörre. Elnök Kincses István Mátészalka, h. elnök Almer Béla Mátészalka, póttag Farkas Lajos Ópályi. Működési helye: Hodász, Mátészalka, Nagydobos, ópályi 4. Nyircsaholyi szavazókörre. Elnök Budaházy István Nyir- csaholy, h. elnök Asztalos Kálmán Fábiánháza, póttag Szemán József Nyircsa- holy. Működési helye : Fábiánháza, Vállaj. 5. Vitkai szavazókörre. Elnök Ka- thona Géza Mátészalka, h. elnök Fór is Lajos Olcsvaapáti, póttag Kölcsey Béla Ólcsva. Működési helye : Vitka, Olcsva, Szamosszeg. V. Nagybányai választókerületben. 1. Felsőbányái szavazókörre. Elnök Farkas Jenő Felsőbánya, h. elnök Spáczay Gyula Felsőbánya, póttag Papp Már­ton Felsőbánya. Működési helye : Nagybánya, Felsőbánya, Giródtótfaiu. 2. Misz- tótfalusi szavazókörre. Elnök Técsy Lajos Misztótfalu, h. elnök Korponai Kornél Feketefalu, póttag Rád János Misztótfalu. Működési helye : Nagybánya, Nagy- sikárló, Láposhidegkut, Iloba, Misztótfalu. 3. Nagybányai I. és 11. szavazókörre. Elnök Dr. Makray Mihály Nagybánya, b. elnök Fábián Lajos Nagybánya, póttag Dr. Zoltán László Nagybánya, Működési helye : Nagybánya VI. Nagy károlyi választókerületben. 1. Csanálosi szavazókörre. Elnök Jüresek Béla Nagykároly, h. elnök Simái Aladár Mérk, póttag Tillinger Ferenc Mezőfény. Működési helye : Börvely Csanálos. 2. Mezőpetn-i szavazókörre. Elnök Garzó Imre Szaniszló, h. elnök Zahoránszky István Mezőpetri, póttag ifj. Vonház Antal Mezőpetri. Működési helye : Csomaköz, Erkörtvélyes, Mezőpetri, Penésziek, Szaniszló. 3. Mezőteremi szavazókörre. Elnök Csighy István Krasznaszentmikiós h. elnök Novák Ist,ván Vezend, póttag Dömötör Elek Érdengeleg. Működési he­lye : jurdengeleg, Erendréd, Krasznaszentmikiós, Genes, Mezőterem, Vezend. 4. Nagykárolyt I. szavazókörre. Elnök Rubletzky lgnácz Nagykároly, h. elnök Fiók albert Nagykároly, póttag Cserny József Nagykároly. Működési helye : Nagyká­roly. 5. Nagykárolyi II. szavazókörre. Elnök Schiífbeek Károly Nagykároly, h. elnök Pénzéi Mihály Nagykároly, póttag Papp István Nagykároly. Működési he­lye Nagykároly. VII. Nagysomkuti választókerületben. 1. Kapnikbányai szavazókörre. El­nök Papp Sándor Kapnikbánya, h. elnök Komoróczy Péter Kapnikbánya, póttag Weisz Jenő Felsőbánya. Működési helye : Felsőbánya, Kapnikbánya. 2. Költői szavazókörre. Elnök Lázin Tivadar Nagysomkut, h. elnök Szabó Albert Koltó, póttag Szász Ferenc Koltó. Működési helye: Szakállasfalva, Szakállasdombó, Hagymáslápos. 3 Kővárhosszufalui szavazókörre. Elnök Brunner Károly Pribék­falva, h. elnök Szép Kálmán Kővárhosszufalu, póttag Szekeres Jenő Kővárhosz- szufalu. Működési helye ; Erdőszáda, Pribékfalva, Farkasaizó, Nagynyires, Kő­várhosszufalu. 4. Magyarberkeszi szavazókörre. Elnök Jeszenszki Béla Nagysom­kut, h. elnök Papp István Magyarberkesz, póttag Hirsch Ignátz Kővárremete. Működési helye : Magyarberkesz, Csőit, Kovás, 5. Nagysomkuti szavazókörre. El­nök Dr. Olsavszky Gyula Nagysomkut, h. elnök Pilcz Ede Nagysomkut, póttag Bocsánczky Márton Nagysomkut. Működési helye : Kővárgara, Nagysomkut. VIII. Szinérváraljai választókerületben. 1. Aranyosmegyesi szavazókörre, Elnök Boros Zoltán Aranyosmegyes, h. elnök Sváiczer István Aranyosmegyes. póttag Szabó József Aranyosmegyes. Működési helye : Apa, Aranyosmegyes. 2. Avasíelsőfalui szavazókörre. Elnök Szent-Iványi Géza Bikszád, h. elnök Erdős Mihály Bujánháza, póttag Demián Athanáz Avasfelső falu. Működési helye : Avas- felsőíalu, Bikszád. 3 Avasujvárosi szavazókörre. Elnök Széli György Avasujvá- ros, h. elnök Drágos Aurél Vámfalu, póttag Erdőss László Ráksa. Működési he­lye : Avasujváros, Vámfalu. 4. Batizi szavazókörre. Elnök Tóth Mór Patóháza, h. elnök Papp Mór Szatmárudvari, póttag Nagy Dániel Kakszentmárton. Műkö­dési helye: Sárközujlak, Batiz, Szatmárudvari. 5. Kányaházai szavazókörre. El­nök Petricsek László Kányaháza. h. elnök Ölyüs Lajos Kőszegremete, póttag Szatrnai’Varmegye Hivatalos Lapja 61

Next

/
Oldalképek
Tartalom