Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1914 (12. évfolyam, 1-68. szám)

1914-10-29 / 56. szám

Braun József. Mezőpetri község: Harstein Farkas, Popovics Róbert, Juszel An­tal, Berger Mátyás, Neuhöff János, Cutnbil Vendel, Horn Márton, Baumh János, Rósch Mátyás, Princinger György, Pfeifer János, Mózer Jakab, Bárth János, Vonház János, Emili Mihály, Lini János, Konc Vendel. Mezőterem község: Szabó György, Szfura József, Váradi László, Egeli Károly, Haller Jakab, Szabó András, Lukács György, Román Miklós, Gindele Ferenc, Müller József, Kis András, Nagy József, Szabó György, I. Hágón János, Magyar József, Melau István. Mérk község: S akács Lajos, Fagyai Károly, Janócki István, Staub Ja­kab, Bodnár Miklós, Schrek Lukács, Fagyai Bálint, Staub Dezső, Ritli Rudolf, Staub Dávid. Képiró Andiás, Erdei Sándor. Nagymajtény község: Pap János, Feeser Ignác, Kerner János, Merker János, Mózer Pál, Buli Sándor, Elehlinger Jenő, Merk János, Reiz József,'Hauler Márton, Barota János, Torna István, Cinunermann Mihály, libán János, Merker István, Báber Márton, Bálinti! Márton, Vieland Antal, Drágus László, BIrli József, Pap Lás dó, Réseit János, Gruber Pál, Lini Gyula, Holcberger György, Hauler Márton, Elehlinger István, Vieland János, Merk István, Merk István, Gruber Pál, Hartmann János, Lie János, Pec Vendel, Stibli János, Kerner Pál. Penészlek község: Kelevajda Mihály, Varga József, Leska János, Könnyű János, Lőrinc Dávid, Lőrinc Herman, Petras Mi­hály, Kosztyu János, Mudra Illés, Salamon Ferenc, Notin Mihály, Könnyű Tiva­dar, Schvalb Gergely. Portelek község : Barota György I, Barota Gábor, Barota Demeter, Fogas György, Kosztin Demeter, Siket Demeter, V. Barota György, Magyar Pál János, Kosztin György, Siket Demeter, Móka Illés. Részegé község: Molnár János, Másztán György. Kis Sándor, Lung Alajos,Román György, Orosz László, Virág László, Balázs György, Cservenyák János, Opre János. Ilonka József. Szaniszló község: Szűcs-György, Majos György, Pink Ferenc, Orosz Já­nos, Filip János, Péntek József, Lajti Sándor, Magyar Demeter, Gyermán Béla, László György, Fekete György II, iláger János, Szűcs László, Preg Ferenc, Vig Mihály, Lerezsi Sándor, Reszler János, Simonka György, Vastag László, Okáli György, Szilágyi János, Szilágyi Miklós, Kovács György, Cimmerman Antal, Farkas Kálmán, Kincel Pál, Grósz Emánuel, Máyer Vendel, Kovács István, Szi­lágyi Sándor, Kaszás Miklós, Szilágyi László, Kincel János II, Fekete János, Czmnbil György, Szaporán Gábor, Kirvat Miklós, Keszler György, Tárgyán Já­nos, Gnándt Ágoston, Pálinkás György, Farkas Gergely, Demeter László, Pus­kás György, Lajos György, Császár József, Kosa János, Shvartz Ferenc, Vastag György, Szilágyi Miklós, Gólya Miklós, Tóth Sándor, Heimik Lajos, Kaszás György Siesz Ignác, Erdei Demeter, Sajtos János, Kis János, Kovács János, Horváth János, Vig Imre, Simonka Demeter, Farkas György, Merk Ferenc, Ke- pe'cs Béla, Hajas Demeter 11, Kuvai László, Preg János, Penyigei György, Pap László, Demeter József, Mikulás József, Szilágyi György, Pink Lajos, Gnándt János, Magyar György, Kincel József, Kepecs Józsel, Tóth Andiás, Varga György, Cnmbel József, Lódi János, Szűcs Sz. György, Herman Sándor, Kovács István, Vastag Sándor, II. Szilágyi György, Dustyinea Miklós, Szűcs György, Weinstein Simon. Vállaj község - Gábris György, Maxim János, Fényi János, Szoták János. Vezend község: Sebes, Miklós, Szekeres Berti, Szfura János, Fe­hér Demeter, Kirilla László, Búzás Mihály, Vida György, Nagy György, Pilka Demeler, Tyimók László, Prigye György, indre György, Szilagyi Ágoston, F. Indre György, Kirilla László, Botán József, Fried Herman, Tcckó János, Bige György, Bige J. Gyula, Balázs János, Balázs János, Vida János, Kis János. Ezen névjegyzéket a nyomozás megejtése s az esetleg elért eredménynek köz­lése végett megküldöm. Nagykároly, 1914. aug. 10 Madarassy, főszolgabíró. 88—1914. sz. Körözés. Tyira István busági lakost fenti sz. ítéletemmel 4 K pénzbüntetésben ma­rasztaltam el. Nevezett ismeretlen helyre költözött, körözésére a hatóságokat fel­kérem Szinérváralja, 1914. okt. 12. _________ Bay, főszolgabiró. 22 0—914. sz. Körözés Közrend elleni kihágás miatt 4 K pénzbüntetésben elmarasztalt Román György reszegei születésű 28 éves cseléd az Ítélet végrehajtása elől ismeretlen helyre távozott, köröztetik. Nagykároly, 1914. okt. 20. _________ Csorba, r. büntető bíró. 32 2—914. sz. Körözés. Ster János szamosborhidi lakost fenti sz. Ítéletemmel 6 Kpénzbüntetésben marasztaltam el. Nevezett ismeretlen helyre költözött, körözésére a hatóságokat felkérem. Szinérváralja, 1914. okt. 12.________ Bay, főszolgabíró. 1051—914. sz. körözés. \T~ nrrry lÁr.r,,.? A ^ J ..U : 1-1 - - ~ 4 ^ ‘ Szatmárvarmegye Hivatalos Lapja. 481

Next

/
Oldalképek
Tartalom