Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1914 (12. évfolyam, 1-68. szám)

1914-07-09 / 36. szám

Szatmarvárnieuve Hivaialn? Lapja. 303 \?l. Nagykárolyi választókerületben: 1. Csanálosi szavazókörre: Elnök : .híresek Béla- Nagykároly. Helyettes elnök : Kiss Lajos, Halmos. Póttag: Tillinger Ferencz, Mezőfény. Működési helye: Börvely, Csanálos. 2. Mezőpetrii szavaz k irre: Elnök : Garzó Imre, Szaniszló. Helyettes elnök: Zahoránszky István, Mezőpetri. Póttag: Rimili Antal. Mpzőpetri. Működési helye-. Csomaköz, Erkörtvélyes, Mezőpetri, Penész- lek, Szaniszló. 3. Mezőteremi szavazókörre : Elnök: Csighy István, Krasznaszentmiklós. Helyettes elnök : Solymossy István, Nagykároly, Póttag: Iíj. Yyres György,, üiréndréd. Működési helye-. Erdengeleg, Erendréd, Krasznaszentmiklós, Genes, Mezőterem, Vezend. 4. Nagykárolyi I. szavazókörre: Elnök : Rnbletzky Ignáez, Nagykároly. Helyettes elnök : Fiók Albert " „ Rendes tag: Csernyi József „ Póttag: Fézer János „ Működési helye: Nagykároly. 5. Nagyk rolyi II. szavaz körre: Elnök: Sehiffbeek Károly, Nagykároly. Helyettes elnök : Pénzéi Mihály " „ Rendes tag: Papp István „ Póttag : Orosz Lajos „ Működési helye: Nagykároly. \?ll. Nagysomkutí választókerületben. 1. Kopnikbányai sz ivazókörre: Elnök: Urbán Mihály, Kapnikbánya. Helyettes elnök: Papp Sándor, ig. tanitó, Kapnikbánya. É Póttag: Lacbmann Ferencz, „ Működési helye-. Felsőbánya, Kapnikbánya. 2. Költői szavazókörre: Elnök: Jeszenszky Béla, Nagysomkut. Helyettes elnök: Szabó Albert, tanitó, Koltó. Póttag: Herskovits Izidor, földbirtokos, Szakállosfalva. Működési helye: Szakállasfalva, Szakállas dombó, Hagy- máslápos. 3. Kővárho5SZufalui szavazókörre: Elnök: l)r. Olsavszky Gyula, ügyvéd, Nagysomkut. Helyettes elnök : Halmágyi Lajos, intéző, Kővárhosszufalu. Póttag : Szép Kálmán ref. lelkész, Nagysomkut. Működési helye: Erdőszáda, Pribékfalva, Farkasaszó, Nagy- nyires, Kővárhosszufalu.

Next

/
Oldalképek
Tartalom