Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1913 (11. évfolyam, 1-63. szám)

1913-11-06 / 54. szám

510 Szatmárvármegye Hivatalos Lapja Horn Márton, Baumli János, Résch Mátyás, Princzinger György, Pfeifer János, Mózer |akab. Mezőterem község: Szabó György, Szíura József, Vá- radi László, Égeli Károly, Haller Jakab, Szabó András, Lukács György, Román Miklós, Gindele Ferencz, Müller József, Kis András, Nagy József, Szabó György, I. Hágen János, Magyar József. Mérk község: Szakács Lajos, Fagyai Károly, Janóczki István, Staub Jakab, Bodnár Miklós, Schrek Lu­kács', Fagyai Bálint, Staub Dezső, Janóczki Géza. Nagymajtény község: Pap János, Fecser Ignácz, Kerner János, Merker János, Mózer Pál, Birli Sándor, Elchlinger Jenő, Merk János, Leiz József, Hauler Márton, Barota János, Torna Istvánj Czimermann Mihály, libán János, Merkes István, Páber Márton, Bálintfi Márton, Vieland Antal, Drágus László, Birli József, Pap László, Résch János. Gruber Pál, Lini Gyula, Holczberger György, Haulier Márton, Elchlinger István, Vieland János, a) Merk István, b) Merk István, Gruber Pál, Hartman János, Licz János, Fischer Mihály. Penészlek község: Kelevajda Mihály, Varga József, Leska János, Könnyű János, Lörincz Her­man, Petrás Mihály, Kosztyu János, Mudra Illés, Notin Mihály, Könnyű Ti­vadar, Lörincz György. Portelek község: I Barota György, Barota Gábor, Barota Demeter, Fogas György, Kosztin Demeter, Siket Demeter, V. Ba­rota György, Magyar Pál János, Kosztin György, Siket Demeter. Reszege község: Molnár |ános, Másztán György, Kis Sándor, Lung Alajos, Román György, Orosz László, Virág László, Bocska György. Szaniszló község: Szűcs György, Majos György, Pink Ferencz, Orosz János, Filip János, Péntek József, Lajti Sándor, Magyar Demeter, Gyermán Béla, László György, Fekete György, Hágen János, Szűcs László, Preg Ferencz, Vig Mihály, Kerezsi Sándor, Keszler János, Simonka György, Vastag László, Okály György, Szilágyi János, Szilágyi Miklós, Kovács György, Cimerman Antal, Farkas Kálmán, Kinczel Pál, Grósz Emánuel, Máyer'Vendel. Kovács István, Szilágyi Sándor, Kaszás Miklós, Szilágyi László, Kincel János, Fekete János, Czumbil György, Szuporán Gábor, Kirvai Miklós, Keszler György, Turgyán János, Gnándt Ágoston, Pálinkás György, Farkas Gergely, Demeter László, Puskás György, Lajos György, Császár József, Kosa János, Schvartz Ferencz, Vastag György, Szilágyi Miklós, Gólya Miklós, Tóth Sándor, Heinrik Lajos, Kaszás György, Siesz Ignácz, Erdei Demeter, Kis János, Horváth János, Vig Imre, Simonka Demeter, Farkas György, Merk Ferencz, Kepecs Béla, Hajas Demeter, Kirvai László, Preg János, Szim János. Szatmári Albert, Pap László, Demeter JózsefMiku- lás József, Szilágyi György, Tarábis János, Magyar György, Kozma Gusztáv, Gólya Mihály, Kerezsi László Vállaj község: Gábris György, Maxim János, Főnyi János, Szoták János. Vezend község; Seres Miklós, Szekeres Berti, Szfura János, Fehér Demeter, Kirilla László, Búzás Mihály, Vida György, Nagy György, Pilka Demeter, Tyimók László, Prigye György, Indre György, Szilágyi Ágoston, Kirilla László, Botán József, Fried Herman, Teczkó János, Pogyina János, Bige György. Nagykároly, 1913. aug. 31._~ _______ Madarassy, főszolgabíró. 25 0—913. kih. sz. Körözés. Jogerős ítélettel közrend elleni kihágás miatt 2 K pénzbüntetéssel elmarasztalt Vodilla )ános a büntetés végrehajtása előtt ismeretlen helyre eltávozott. Felkéretnek az összes hazai rhatóságok és csendőrparancsnok­ságok tartózkodási helyének kinyomoztatására s az eredmény esetén an­nak közlésére. Nagybánya, 1913. okt. 27, Halmay, r.-kapitány. 345— 913. kih. sz. K.ÖFÖZÓS. Horvát Demeter szinérváraljai lakost fenti számú ítéletemmel 5 K pénzbüntetésben marasztaltam el. Nevezett ismeretlen helyre költözött, kö­rözésére a hatóságokat felkérem Szinérváralja, 1913. okt. 30_________ Bay, főszolgabíró. 35 3—1912. sz. Körözés. Közrend elleni kihágással vádolt Nagy Lajos, Buda Vaszalika volt csolti lakos és Buda János volt bucsontalvi lakosok ismeretlen helyen tar­tózkodván, körözöm, s felkérem a társhatóságokat, hogy nevezetteket ható-

Next

/
Oldalképek
Tartalom