Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1913 (11. évfolyam, 1-63. szám)

XXI Rácz János munk.-igazolv. megsemm. 221 Rákostcrebesi szülésznői áll.-ra pály. 232, 245 , ,— vadászati jog bérbead. 269 Rákóczy József cselédkönyvének megsemm. 493 Rápolti László kör. 540 Rót Salamon „ 414 Rcmetemezöi vadászterület bérbead. 628 Rcmetemezön felfogott sertés tulajdonos, kör. ÖKO -— kifogott tölgyfa „ „ 426 Remetemező —ki'sikárlói utón műtárgy építés ári. .'152 Rendkívüli Újság utcai árusitlmtása 128 Rend. tan. városok és községek jogügyleteiről kiállí­tott okmányok jóváh. végett kellő számban való beterjesztése 524 Reiter Fáni kor. 66 Reith András „ 449 Reiz Pálné „ 258 Reszler Ferenc csikójának kör. 412 Retcszi Ignác kör. 512 Rezman Katalin „ 6 Rezes Lajos „ 65 Répás Erzsébet kör. 3lH Rist Mihály munkakönyvének megsemm. 465 Rittli József anyakönyvvezető-h. felni. 490 Rézmák Sándor kör. 380 Román Illés munk.-igazolv. megsemm. 412 — Demeter kör. 271 Rosko Floris „ 189 Rotter Mátyás munk.-igazolv. megsemm. 440 Rozsó Sámuel „ „ 519 Rózsa Sándor kör. 293 Rugyi Róza „ 317 Ruha János járlatainak kör. 317 Rusz András munk.-igazolv. megsemm. 132 — György és Vaszalika ingatlanainak elad. 509 — János munk.-igazolv. megsemm. 236 — Juon „ „ 464 — László . „ „ 379 — Miklós kör. 301 — Nikita „ 271 — Petra „ 390 — Vaszalika munk.-igazolv. megsemm. 44 Ruszka Ignác kör. 257, 258 Ruszonik Mária „ 33 > s Sajó Dezső csolnakának kör. 417 Salgó Kornél chilei tb. konzul kinevezése 94 Sarkó József munk.-igazolv. megsemm. 519 Sáfer Juliánná kör. 316 Sáfrány Ignác „ 212 Sámuel Sándor „ 33 Sándor Erzsébet „ 126 — József „ 364 — Sándorné „ 124 Sándorhomoki szülésznői áll.-ra pály. 491, 505 Sárközi vadászterület bérbead. 328 Sárközujlaki s.-jegyzői ál',-ra pály. 409, 415 Sárközujlakon befogott ló tulajdonos kör. 64 Schebesta .Vfréd kör. 14 Schmida Etel „ 495 Schneider Ede nyomoz. 91 Schreg Mária kör. 302 Schulek Mária „ 133 Schung József „ 366 Schnszteritsch Béla közig, gyakornok kinevezése 415 Schwartz Adolf lovának kör. 441 — Erzsébet kör. 317 — Sámuel marhalév. megsemm 417 Schwád Filomelia kör. 556 Dr. Schönpflug Richard temetk. járulék, kiutalása 557 Sclyep Péter kör. 566 Serpi Ciuseppe lovag olasz alkonzul kinevezése 460 Sertés vész elleni rendelet 407 Siket János csikójának kör. 60 —- — marhalev. megsemm. 122 Siketnémák váci orsz. intézeténél alapítványi helyre pály. 165 ikolya Bálint vm. tb. aljegyző kinev. 311 I Sikuti István kör. 272 Simái Mária községi bizonylatának megsemm. 257 | Simon Gábor munk.-igazolv. „ 18U — György cselédkönyvének 5f>(i — Imre kör. 212, 270 —- Viktória cselédkönyvének megsemm. 404 Skutasz Sándorné Bakos Katalin nyomoz. 25.2 Sniaregla János anyakönyvvezető-h. kinev. 446 Dr. Somossy Ignác nyugdíjazása 568 Somiár Mihály kór. 126 Somkutpatakai makkoltatás bérbead. 472 — vadászati jog bérbead. 3L4 — felfogott kecske tulajdonos, kör. 50!» Sonkádi vadászati jog bérbead. 260, 352 Sorozási tervezet 1013. évre 69 Sörre Onoch nyomoz. 59 Sós Pál lovának kör. 476 Sóti Sándor „ 3’.8 Sörnek sötétebbé tételére szolgáló szerek lorgalomba- hozatalának eltilt. 559 Staffel János kör. 237 Özv. Stadler Józsetné Juhos Juliánná kór. 100 Steiner Jenő munkakönyvének kör. .>75 Stefan Mária kör. 302 Stefánics Miklós „ 575 Stregel Rezső „ 566 Straub Gábor munk.-igazolv. megsemm 520 Dr. Streicher Andor közig, gyakornok kinev. 571 Sustyák Mihály illetőségi bizonyitv. kör. 60 Suta György munk.-igazolv. , 362 — Sándor „ » 362 Svimmer Erzsébet cselédköuyvcnck „ 519 Szabados György kör. 397 Szabó Antal kör. 257 — Berta „ 241 — Elek „ 270 — Erzsébet „ 212 — Ferenc nyomoz. 39 — György kör. 390 — Illés munk.-igazolv. megsemm. 411 - Imre kör. 315 — János „ 341 — János marhalev. megsemm. 284 — József kör. 257 — Lajos nyomoz. 75 — Lászlóné kör. 249 — Mihály ingatlanainak elad. 58 — Péter kör. 440, 510 Szalacsi bérház bérbead. 416 -— szálloda , 526 Szamosborhidi körjegyzői áll.-ra pály. 104, 119 — berencei vadászati jog bérbeadása 3i0-— darai szántóföld bérbead. 96 — — legelő „ 96 — — csertermelés „ 64 — darán felfogott csikó tulajdonos kör. 538 — dobi gyalogjárda szabályrendelet 434 — — szülésznői áll.-ra pály. 416, 424 — fericsei makkoltatás bérbead. 426 — kéren befogott ló tulajdonos, kör. 300 — krassói körorvosi áll.-ra pály. 525, 535 — lukácsiban talált hulla kilétének kör. 342 — szegen feltogott ló tulajdonos, kör. 412 — tölgyesen „ juh „ „ 537 — udvarhelyi áll. el. iskola épités. ári 359 — újlaki vadászterület bérbead. 411 — udvarhely—nyirfalvai utón hidépit. ári. J31 Szakállasfalui körjegyzői áll.-ra pály. 11, 25 Szakaszi aljegyzői „ „ 505, 518 — korcsma bérbead. 27, 525 Szaniszlói aljegyzői áll.-ra pály. 472, 491 — vadászati jog bérbead. 187, 220 Szaniszló felé induló vonaton talált bőrtarea tulajd. kör. 108 Szappanpatakai vadászati jog bérbead. 122 Szarka Imre munk.-igazolv. megsemm. 64 Szaszarán János munk.-igazolv. „ 555 — — kör. 124 Szcsiránke Mihály kör. 511

Next

/
Oldalképek
Tartalom