Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1910 (8. évfolyam, 1-58. szám)

1910-12-01 / 54. szám

564 Szatnyárvármegye Hivatalos Lapja károly 1057'92, Kaufman Antal földbirtokos Csenger 1054'—-, Militzer Lévi föld- birtokos Szatmárcsoke 1044'—, Domahidy Elemér főispán Debreczen 1043 01, *Uray Lajos földbirtokos Tyúkod 1038'—■ (ügyvédi oklevél), *B. Kovács Géza bányamérnök Nagybánya 1037'92 (bányamérnöki oklevél), *Tarpay,Lajos földbir­tokos Milota 1036'20 (bírói oklevél), Grün Herman földbirtokos Ópályi 1035 63, *Bay Lajos földbirtokos Nagybánya 1034'30 (gazdasági oklevél), Szarka Andor földbirtokos Szatmárzsadány 1029'—, *Szabó Adolf nyug. kir. erdőigazgató Nagy­bánya 1024 54 (erdészeti oklevél), *Császy Bálint földbirtokos Mikola 1006—(birci oklevél), Kölcsey Gábor földbirtokos Szatmár 1006'—, Bikfalvi Albert földbirtokos Berend 999'—, Berger Jenő földbirtokos Nagykároly 997'27, *Péterffy Imre föld- birtokos Kakszentmárton 990'— (gyógyszerészi oklevél), Jeremiás Sámuel földbir­tokos Pálóháza 986'86, Ujfalussy Lajos földbirtokos Pusztaiak 983'—, Nagy Gyula földbirtokos Apa 980 43, Kaufman Jakab kereskedő Nagykároly 979'9f, Roóz Zsig- mond földbirtokos Farkasasszó 978 34, B. Kovács Miklós földbirtokos Sándorhomok 978' — , Glück Ignácz bérlő Aranyosmegyes 974 75, *ür Tatár János ügyvéd Szinér- váralja 969'14 (ügyvédi oklevélj, Rácz Béla földbirtokos Csaholez 965'—, Plirsch Ignácz földbirtokos Kővárremete 95731, Szilágyi György földbirtokos Szaniszló 953'47, *Uray Károly kir. járásbiró Szatmár 950 88 (ügyvédi oklevél), Véber Tibor földbirtokos Nagykároly 947'—, Domahidy Viktor földbirtokos Angyalos 946'—, Veisz Gábor földbirtokos Csengerbagos 944 69, *Récsey Ede kegy. rend. házfőnök Nagykároly 940 04 (tanári oklevél), *Kristóff Frigyes földbirtokos Vámosoroszi 940'— (gazdasági oklevél), *Csighy István ref. lelkész Krasznaszentmiklós 938'60 (lelkészi oklevél), *Sztancsek János nyug. kir. táblabiró Szinérváralja 936'16 (ügyvédi ok­levél), *Dr. Komoróczy Iván földbirtokos Óvári 936'— (jogtudori oklevél), Dióssi Sándor vásárvámbérlő Nagykároly 926'48, *Dr. Jékel László orvos Nagykároly 925'32 (orvosi oklevél), Farkas Ignácz bérlő Szatmárököritó 916 78, *Kacsó Lajos ügyvéd Fehérgyarmat 912 — (ügyvédi oklevél), Herskovics József ipariiző Nagybánya 911 '84, Schvarcz Herman bérlő Nagygécz888'—, Antal Alajos földbirt. Szatmár 885—, *Bajnóczy Sándor gyógyszerész Nagybánya 882-36 (gyógyszerészi oklevél), Veress Fe- rencz földbirt. Domahida881'47, Id. Spitz Adolf bérlő Fehérgyarmat 879—, Spitz Dénes földbirt. N.-károly 876 48, Budaházy István földbirt. Nyiresaholy 875'8t, Igaz Károly földbirt. Békéscsaba 872 60, Papp Gyula földbirt. Szatmárudvari 869'—, Szamuely Viktor bérlő Kisnamény 867'—, Sugár Emil szálloda tulajdonos Nagykároly 863 46, Szőke József bérlő Nagyar 861*—, Feldman Abrahám földbirtokos Mánd 856-—, "Dr. Antal István ügyvéd Nagykároly 853'10 (ügyvédi oklevél), *Dr. Boross Lajos ügyvéd Fehérgyarmat 852'68 ügyvédi oklevél), Vásárhelyi Imre földbirtokos Szatmár 851'66, Maróthy Sándor földbirtokos Gacsály 84l'68, *Dr. Roóz Elemér orvos Nagykároly 838'98 (orvosi oklevél), Veinberger Ferencz kereskedő Nagykároly 836'39, ♦Szerda­helyi Jenő min. titkár Budapest 834'— (államtudori oklevél), Ifj. Péchy László főszolgabíró Mátészalka 829 35, Platty Géza kereskedő Nagybánya 823 30, Sámuel Samu bérlő Sándorhomok 815'-—, *Kincses István ref. lelkész Mátészalka 812'14 (lelkészi oklevél), Gerzon Kázmér földbirtokos Királydarócz 809'—, Salamon Ferencz földbirtokos Hagymáslápos 805'80, Makrassy Dezső földbirtokos Pátyod 805'—, Boross Zoltán földbirtokos Aranyosmegyes 80214, Friedman Bernát földbirtokos Tyúkod 800'—, Rliényi Árpád üveggyáros Szelestyehuta 799 49, Kerekes Ágoston földbirtokos Sárközujlak 798'—, Almer Károly kereskedő Nagybánya 797 50, Mózes Jenő földbirtokos Nagypeleske 796'—, ^Kormány Lajos ref. lelkész Fehérgyarmat 783'84 (lelkészi oklevél), *Dr. Várady János ügyvéd Nagykároly 778'58 (ügyvédi oklevél), Luby Zsigmond földbirtokos Fülpösdarócz 777'—-, Kellner Fülöp földbir­tokos Tunyog 773'—, Kulin Sándor földbirtokos Jármi 77247, Mándy Árpád föld- birtokos Szinérváralja 770'98, *Dr. Jékey látván szolgabiró Erdőd 770'— (állam­tudori oklevél), Benüő Fülöp földbirtokos Királydarócz 770'—, Fried Lázár bérlő Vitka 769'84, Rába László földbirtokos Gebe 769 29, *Dr. Sternberg Géza orvos Nagykároly 76814 (orvosi oklevél), Máthé László földbirtokos Tyúkod 766'—, *Dr. Galgóczy ^rpád főszolgabíró Szatmár 763'88 (államtudori oklevél), Schiffbeck Károly földbirtokos Nagykároly 76r42, Madarassy Sándor földbirtokos Gacsály 760 71, ♦Madarassy András földbirtokos Nagypeleske 75952 (gazdasági oklevél), Katz

Next

/
Oldalképek
Tartalom