Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1909 (7. évfolyam, 1-62. szám)

1909-12-09 / 58. szám

646 Szatmárvármegye Hivatalos Lapja. Batiz, Dobrácsapáti, Tisztaberek, Barlafalu, Sárközujlak, Kispalád, Szamoskóród, Nagy- kolcs, Kiskolcs, Adorján, Sárköz, Nagyhódos, Kishódos, Berend, Kaak, Kaakszent- márton, Szatmárudvari, Szinérváralja, Mezőpetri, Szaniszló, Nagypeleske, Rápolt, Egri, Szatmárököritó, Csegöld, Kőszegremete, Kányaháza, Csengersima, Nagygécz, Zajta, Mogyorós, Pete, Atya, Remetemező, Avaslekencze, Rózsapallag, Bikszád, Terep, Sza- mosborhid, Esztró, Bujánháza, Komorzán, Ráksa, Erkörtvélyes, Pete, Csegöld, Rápolt, Szamosfericse, Nagykörtvélyes, Csengersima, Szatmárököritó, Kővárgarn, Kőváralja, Szinérváralja, Somkutpataka, Jeder, Kőszegremete, Avaslekencze, Kányaháza, Atya, Jóháza, Duruzsa, Vámfalu, Tartolcz, Mikola, Nagymadarász, Nagygécz, Szamosveres- mart, Szamosdob, Csengerbagos, Szamoskrassó, Dobrácsapáti, Nagykolcs, Kiskolcs, Szamoslippó, Bere, Csengerbagos, Kisar, Szatmárzsadány, Avasujváros, Papbikó, Erdőd, Alsóboldád, Szárazberek, Sándorhomok, Szatmárpálfalva, Borválaszut, Garbulcz, Sze- lestyehuta, Szamoskrassó, Szamosdob, Rákosteiebes, Dobra, Szakasz, Krasznasándor- falu, Turvékonya, Fehérgyarmat, Avasujfalu, Mózesfalu, Pusztadarócz, Méhtelek, Alsó­huta, Pettyén, Csomaköz, Avastelsőfalu, Kispeleske, Lázári, Nántü, Alsófernezely, Nagymajtény, Penészlek, Alsófernezely, Dengeleg, Iriny, Mezőfény, Alsóujfalu, Kraszna- szentmiklós, Gilvács, Kissikárló, Aranyosmedgyes, Alsóhomoród, Nagysikárló, Pató- háza, Szamosberencze, Szamosmonostor, Józsefháza, Szatmárgörbed, Buság, Páczafaiu községek 1910. évi házi, közmunka és anyakönyvi előirányzata. V. 343. Nagybánya városi közkórház 1910. évi költségvetése. V. 344—345. Vámfalu, Barlafalu községek 1906. évi zárszámadása. V. 346—347. Érdengeleg, Kisar községek 1907. évi zárszámadása. V. 348. Nagybánya város 1907. évi gazdasági számadása V. 349. Nagykároly város 1910. évi költségvetése. V. 350. Mezőfény község képviselőtestületének 10—909. sz. határozata a gyám­pénztárból 15000 koronának iskolaépítés czéljára való felhasználása ügyében. VI. 351. Vállaj község képviselőtestületének 20—909. sz. határozata a gyámpénz­tári tartalék-alap terhére egy tüzmentes vasszekrény beszerzése ügyében. VI. 552. Belügyminiszter 16431—909. sz. leirata Nagybánya r. t. város 1906. évi gyámpénztári számadása ügyében. VI. 353. Jeszenszky Sándor gondnokság alá helyezése ügyében felmerült 217 K 93 fillér költségnek a gyámpénztári tartalék alap terhére való leírása ügyében. VI. Nagykároly. 1909. deczember ll. Összeállította: Dr. Péchy István, vm. főjegyző. «Nyom. lúanyas és xótu, i>agy«túrói?,.

Next

/
Oldalképek
Tartalom