Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1909 (7. évfolyam, 1-62. szám)

1909-10-07 / 49. szám

Szatmárvármegye Hivatalos Lapja. 533 Lajos kereskedő Nagykároly 765'33, Hadnagy Ignácz kereskedő Nagykároly 763'95, *Dr. Jékey István szolgabiró Erdőd 759'44 államtudori oklevél, Schönpflugh László földbirtokos Nagykároly 759"—, Jéger Károly földbirtokos Szamosborhid 757'41, Do- mahidy Elemér földbirtokos Domahida 754‘61, Sugár Emil szállodatulajdonos Nagy­károly 752'06, Cs. Mayer Károly földbirtokos Szatmár 745'—, Németh Ignácz föld- birtokos Csenger 738'—, Fisch Mihály földbirtokos Nyíri klód 736" 16, Horváth Bertalan földbirtokos Szatmár 734'—, *Budaházy Sándor ügyvéd Mátészalka 733'32 ügyvédi oklevél, Luby Zsigmond földbirtokos Fülpösdarócz 729'70, Ináncsy Károly földbirtokos Szatmár 728'85, Weisz Lajos dohánynagyárus Mátészalka 725 98, *Dr. Boross Lajos ügyvéd Fehérgyarmat 72002 ügyvédi oklevél, Grünfeld Miksa bérlő Nagykároly 719'—, *Szeőke Sándor földbirtokos Szatmárudvari 718'—, Orbán Andor földbirtokos Karulya u. p. Szakállasfalu 7l5'66 gazdasági oklevél, Mándy Zoltán földbirtokos Szinérváralja 714'98, Pál Jenő földbirtokos Kispeleske 71L—, Szilágyi István p. ü. számvizsgáló Nagykároly 710'42, Fried Lázár bérlő Vitka 708'64, Brrbul Gábor földbirtokos Lápos- hidegkut 705T0, Feldmann Márkusz földbirtokos Aranyosmegyes 703 10, Láczay Zol­tán bérlő Aranyosmegyes 703'— Fried Ármin bérlő Mátészalka 701'90, Róth Mihály földbirtokos Felsőbánya 697 79, Bing Mór fakereskedő Nagykároly' 693'36, Balogh Sándor földbirtokos Porcsalma 691'—, Domahidy István földbirtokos Domahida 690'—, Szikszay Albert földbirtokos Debreczen 68422, Szuhányi Lajos földbirtokos Szatmár 684'—, Kardos Lipót földbirtokos Nagykároly 683'52, Tóth Mór földbirtokos Patóháza 679'68, Hirsch Ignácz földbirtokos Kőszegremete 679'39, Szilágyi György földbirtokos Szaniszló 677'26, Mándy Árpád földbirtokos Szinérváralja 677T8, *Dr. Szomjas Lajos földbirtokos Budapest 679'—, Herskovits József iparüző Nagybánya 673'05, Veress Antal földbirtokos Krasznaszentmiklós 672 80, Schuszterics Ferencz földbirtokos Nagykároly 666'73, Kaufman Adolf földbirtokos Nagykároly 663'54, Fuchs Miksa föld- birtokos Cseke 659'60, Grószman József földbirtokos Csenger 659‘—, Goes Antal földb. Zajta 657'—, Schiffbek Mátyás földbirtokos Nagykároly 656'54, Kroó Hugó bérlő Nagyszekeres 655 90, Almer Károly kereskedő Nagybánya 653'44, Grószman Adolf földbirtokos Porcsalma 653' —, Boros Zoltán földbirtokos Aranyosmegyes 648'49, Standinger József földbirtokos Vámosoroszi 645'06- Sárközi Andor földbirtokos Óvári 645'—, Péchy Maró töldbirtokos Porcsalma 645'—, Fritsch Andor földbirtokos Szat- márzsadány 643'—. Kupferstein József bérlő Nyircsaholy 637‘24, Gerzon Kázmér töldbirtokos Királydarócz 630' — , Buttyán János földbirtokos Csomaköz 625'45, Szikszó Bálint földbirtokos Botpalád 623'33, Bay Mihály földbirtokos Csomaköz 62065, Bo- csánszky Márton földbirtokos Nagysomkut 618:50, Téglány Sándor földbirtokos Szat­márudvari 618'—, *Dr. K. Pál István kir. albiró Szatmár 614'—, *Dr. Vetzák Ede ügyvéd Nagykároly 610'36 ügyvédi oklevél, *Vass Lajos gyógyszerész Nagybánya 609'88 gyógyszerészi oklevél, *Dr. VáraJy János ügyvéd Nagykároly 609 42 ügyvédi oklevél, *Dr. Sternberg Endre ügyvéd Nagykároly 607 72 ügyvédi oklevél, Debreczeni István polgármester Nagykároly 605'62 ügyvédi oklevél, Csizmadia József földbirtokos Mátészalka 605'26, Madarassy Sándor földbirtokos Gacsály 602'46, Kulin Sándor föld- birtokos Jármi 60P82, Czukor Márton íöldbirt. Nagykároly 599 40, Luby Lajos földbirt. Tunyog 594T3 Budor Elek földbirt. Sárköz 593'—, Véber Tibor földbirt. Nagykároly 587'63, Balogh Péter bérlő Érendréd 585'85, *Dr. Bakó Ferencz törvsz. jegyző Szatmár 58474 jogtudori oklevél, Kaufmann Jakab kereskedő Nagykároly 584'11, Veisz Gábor földbirtokos Csengerbagos 58043, Kellner Fülöp földbirtokos Tunyog 580T9, Katz Bernát bérlő Nagyecsed 573 40, Papolczy László földbirtokos Szinérváralja 570'06, Bakó Lajos földbirtokos Szatmar 564'—, Schvarcz Ignácz földbirtokos Géres 561'—, *Dr. Somossy Ignácz körorvos Nagykároly 560'40 orvosi oklevél, Goldblatt Jakab földbirtokos Mátészalka 556'79, Glancz Samu földbirtokos Szamoskóród 556'—, Róth Karoly földbirtokos Nagykároly 55P65, Fintha Sándor körjegyző Nagyecsed 544'—, Pál Endre földbirtokos Atya 542'—, Schönvald Sámuel földbirtokos Nagydobos 531'19, Világossy Gáspár földbirtokos Szatmár 53T—, Dr. Cs. Máyer József földbirtokos Zajta 528'—, Grószman Salamon földbirtokos Szamosbecs 528'—, Veisz Miklós földbirtokos Mátészalka 526'83, Solymossy István földbirtokos Csomaköz 523'45, Lázár Jenő földbirtokos Hirip 512'—. Póttagok: Jungreisz Miksa földbirtokos Aranyosmegyes 509'10, Rácz Elemér földbirtokos Nagypeleske 504'—, Hadady Gábor földbirtokos

Next

/
Oldalképek
Tartalom