Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1909 (7. évfolyam, 1-62. szám)

1909-03-11 / 10. szám

105 Szatmárvármegye Hivatalos Lapja 494—1909. sz. Hirdetmény. Kovács Ferencz munkakönyvét, melyet Szaniszló község "elöljárósága 22—898. szám alatt adott ki — elvesztette, megsemmisítem. Szaniszló, 1909. márczius 3. Gruber Márton, jegyző. 827—1908. kih. sz. Körözés. Jogerős Ítélettel lakás bejelentésének mulasztása elleni kihágás miatt 20 korona pénzbüntetéssel marasztalt Martin György nemesi születésit és illetőségű, á4 éves, róm. kath. vallásu, bányamérnök foglalkozású a büntetés végrehajtása előtt ismeretlen helyre eltávozott, leikéretnek a hazai rendőrhatóságok nevezett tartózkodási helyének nyomoztatására s az eredmény esetén annak közlésére. Nagybányán, 1909. évi márczius 2. Halmai Imre, rendőralkapitány. 948—1908. kih. sz. Körözés. Jogerős Ítélettel közrend elleni kihágás miatt 10 korona pénzbüntetéssel marasztalt Varga Gyula 48 éves, ev. ref. vallásu, munkás foglalkozású a büntetés végrehajtása előtt ismeretlen helyre eltávozott. Felkéretnek a hazai rendőrhatóságok nevezett tartózkodási helyének nyomoztatására s az eredmény esetén annak közlésére. Nagybányán, 1909. márczius 3. Halmai Imre, rendőralkapitány. 6388—908. ki. sz. Körözés. Smidt Sándor volt börvelyi jelenleg ismeretlen helyen tartózkodó egyénnek véghatározat volna kézbesítendő. Körözését elrendelem s felkérem az összes közigaz­gatási hatóságokat, hogy nevezettet körözzék s feltalálás esetén hivatalomat értesíteni szíveskedjék. Nagykároly, 1909. márczius 1. Madarassy István, főszolgabíró. 583—1909. kih. sz. Körözés. Jogerős ítélettel közrend elleni kihágás miatt 4 korona pénzbüntetéssel ma­rasztalt Petrőcs György nyirbatkai születésű és illetőségű, 19 éves, gör. kath. vallásu, asztalos segéd foglalkozású a büntetés végrehajtása előtt ismeretlen helyre eltávozott. Felkéretnek a hazai rendőrhatóságok nevezett tartózkodási helyének nyomoztatására s az eredmény esetén annak közlésére. Nagybányán, 1909. márczius 6. Halmai Imre, rendőrkapitány. 716—909. rend. sz. Körözés. Aranyos György nevű 10 éves fiú folyó hó 2-án a Kis József itteni lakos házától eltávozott s azóta nyoma veszett. Szemelyleirása : termete korához mért, arcza kerek, haja szőke, orra kissé tompa, szája rendes, eltávozásakor fekete posztó kalapot, szürke koczkás kabátot, mellényt, nadrágot és csizmát viselt. Kérem nyomoztatni és hivatalomat az eredményről értesíteni. Nagykároly, 1909. márczius 8. Demidor, rendőrkapitány. 732—909. rend. sz. Körözés. Folyó hó 1-én a nagykárolyi hetivásárban, Láng Jakabné csanálosi lakosnak egy 2 éves szőke szőrű kocza sertése elbitángolt. — Felkéretnek a t. hatóságok, hogy

Next

/
Oldalképek
Tartalom