Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1909 (7. évfolyam, 1-62. szám)

1909-03-18 / 11. szám

Szatmárvármegye Hivatalos Lapja. 111 elnök: Madarassy Dezső Pátyod; rendes.tagok : Erdey Gyula Angyalos, Hadady József Tyúkod ; póttagok : Farkas Ernő Ököritó, Barkász Gedeon Csenger; (Csen- ger 2'74, Csengerujfalu 8'20, Szatmárököritó 2210, Tyúkod 8'64, Szamosangyalos 8'86, Rápolt 22'10, Pátyod 7 20, Szamossálvi 8 28, Porcsalma 8 64, Ura 8'20). 3-ik összeirási szakaszába: elnök: Kerekes László Szamosdob ; rendes tagok: Bodocy Béla Kismajtény, Bodoky Kálmán Nagymajtény; póttagok: Lénárd Ede Szamos­dob; Nagy Gyula Szamosdob (Csengerbagos 10'60, Szamosdob 8'56, Domahida 9'44, Kismajtény 7'42, Óvári 5'10, Nagymajtény 9 42, Szatmárpálfalva 396, Gilvács 11 '88, Szatmárzsadány 3'26, Piskárkos 5 72, Vetés 5'20, Krasznaterebes 6.36). A krassói V. választókerület 1-ső összeirási szakaszába: elnök: Bolkis György Szakasz; rendes tagok: Herskovits Miksa Krasznaterebes, Pittner Mátyás Erdőd; póttagok : Bropszt Mátyás Erdőd, Báber József Erdőd; (Amacz 2 K 72 f., Ombód 2'40. Pettyén 3'96, Hirip 3 06, Résztelek 2‘54, Oroszfalu 3'08, Nagymada­rász 4'10, Gyöngy 8'05, Géres 6 96, Királydarócz 5'26, Erdőd 7 72). 2-ik összeirási szakaszába: elnök: Papp Dezső Hirip; rendes tagok: Tolnay Albert Hirip, Vida Ignácz Nagymadarász; póttagok: Radetzky Dezső Erdőd, Reiz Mihály Erdőd; (Szakasz 3'40, Krasznasándorfalu 3'50, Alsóboldád 3'40, Dobra 6 36, Nántü 6 36, Krasznabéltek 7'70, Rákosterebes 4'26, Nagyszokond 8'—, Lophágy 4’—, Kisszo- kond 4'—, Felsőboldád 5'—). 3-ik összeirási szakaszába: elnök: Sinka Lajos Krassó; rendes tagok: Buday József Nagykolcs, Tóth Dániel Nagykolos; póttagok: Pe- leskey Pál Krassó, Veress Sándor Pettyén; (Szamoskrassó 4'44, lvácskó 4'48, Alsóhomoród 6'24, Dobráesapáti 4'30, Páczafalu 4'42, Szamoskóród 4 56, Remete­mező 7 08, Nagykolcs 4'76, Barlafalu 8' 16, Lippó 5'44, Balotafalu 6'76, Borhid 6'84, Veresmart 672, Szinfalu 5'96, Kiskolcs 4'76). 4-ik összeirási szakaszába: elnök: Sehwarcz Dávid Géres; rendes tagok: Erdélyi László Résztelek, Szeőcs Dávid Királydarócz ; póttagok : Schupler János Erdőd, Szabó Károly Erdőd ; (Erdőszáda 4J2, Szamosujfalu 6'90, Tománya 608, Válaszút 4'20, Mogyorós 4'70, Alsóhuta 4 20, Szelestyehuta 4 20, Papbikó 4 10, Középhomoród 5 64, Bükkszoldobágy 3'50, Meddes 2 88, Béltekliodos 2 54, OIáhgyiirüs 6'84, Felsőhomoród 3'88). Az aranyosmegyesi VI. választókerület 1-ső összeirási szakaszába: elnök : Szeőke Sándor Udvari; rendes tagok: Fényes Elek Batiz, Madarassy Zoltán Udvari; póttagok: Kemény Ferencz Batiz, Papp Sándor Berencze ; (Batiz 22 K 58 f., Sza- mosborhid 10'—, Batizvasvári 23'58, Szamosberencze 9‘12, Szatmárudvari i0—, Patóháza 10'—, Kaak 10'—, Kaakszentmárton 10 —). 2-ik összeirási szakaszába : elnök: Böszörményi Zsigmond Ar.-meggyes; rendes tagok: Szentiványi Sándor A r.- meggyes, Boros Zoltán Aranyosmegy es: póttagok : Rhédey István Apa, Bendess Dezső Sárközujlak; (Aranyosmegyes 5'72, Görbéd 6'24, Szamostelek 10'70, Apa 10'70, Józsefháza 7.02, Sárköz 9'24, Sárközujlak 9 92, Adorján 7'66) 3-ik össze­irási szakaszába : elnök : Tóth Mór Patóháza ; rendes tagok : Nagy Bálint Avas- újváros, Nyáguly Mihály Avasujváros; póttagok: Berinde István Komorzán, Erdőss Sándor Mózesfalu; (Avasujváros 5'60, Tartolcz 3 20, Ráksa 3'60, Komorzán 3'40 Rózsapallag 3 82, Kányaháza3'78,Vámfalu 4'74, Avaslekencze2’94,Kőszegremete5'94). 4-ik összeirási szakaszába: elnök: Jakó Kálmán Aranyosmegyes; rendes tagok: R. Nagy Sándor Bikszád, Biró Ernő Vámfalu; póttagok: Moskovits Sámuel Ká­nyaháza, Soós Mihály avasujvárosi h. körj.; (Avasfelsőfalu 130, Avasujfalu 4'74, Mózesfalu 3'86, Bikszád 4 24, Bujánháza 4 04, Turvékonya 3'76, Terep 4T0). A nagybányai VII. választókerület 1-ső összeirási szakaszába: elnök : Fé­nyes Béla Szinérváralja; rendes tagok: Bajnóczy Géza Szinérváralja, Dr. Ember Elemér Szinérváralja; póttagok : Bárány Béla Szinérváralja, Stern Mór Iloba; (Szinérváralja 3 K 52 f, Szamosmonostor 8-88, Kissebespatak 4'82, Misztbánya3'l8, Iloba 4'82, Nagysikárló 7'57, Buság 2'86, Kissikárló 7'57). 2-ik összeirási szakaszába: elnök: Csüdör Lajos Nagybánya; rendes tagok: Bálint Imre Nagybánya, Bónis István Nagybánya; póttagok: Szerencsy József Nagybánya, Thurzó Ferencz Nagy­bánya; (Nagybánya r. t. város, Misztótfalu 3'18, Misztmogyorós 4'96, Láposbánya 3'20, Láposhidedkut 3'88, Lénárdfalu 5'28, Zazár 4'96, Alsófernezely 4'40, Felső- fernezely 4'40). 3-ik összeirási szakaszába: elnök : Farkas Jenő Felsőbánya; ren­des tagok: Münnich Sándor Felsőbánya, Papp Márton Felsőbánya; póttagok: Dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom