Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1908 (6. évfolyam, 2-60. szám)

1908-11-26 / 53. szám

II. számú kimutatás a körorvosokról lj 2 | 3 4 5 6 1 7 8 9 10 1 il | 12 | 13 i-t; 15 Az orvosi rö r A k ö r o r v 0 s Illetmények aj 0J a] to VJ| V3'<S| székhelye lakóhelye, születési ideje orvostudori utolsó állasá­ra történt megválasztá­sának ideje egyfolytában eltöltött köz­ségi (kör) or­tn ■£ 2 Sí CJ n: o CJ N •*“’ rn s-i >C CJ CL'*"* AC o *'J 3 2 0) CÖ CtJ s-?J Jegyzet 5 l neve neve körön kívül . lakik (év, hó, nap) oklevelének kelte vosi szolgá­latának ideje x 'O ^ O r O 3 ’3 IS r­VI C S! ej ■S3 i? to 'O 'CJ Z Vl r, t? oá p .2. ZZ N '7Z V. V. I (év, hó, nap) (év, hó, nap) — Sí be 4) oö 1 k o r o n í 1 1 Nagykárolyi I. sz. kör Nagykároly Dr. Cservenyák K. Nagykároly 1851. jan. 30 1893. jun. 10 1908. okt. 6. 1908. okt. 6, 1200, 1600 __ __ 16 00 O 1 2 í „ M. „ n Dr. Somossi Ignácz „ 1851. dec. 24 1876. áprll 9. 1877.decz. 28 1877.decz. 28 1200 1600 — 800 2400 2 .tp 3 Szaniszlói kör Szaniszló Dr. Láng György 185ö.márcz.23 1883.május 10 1883. szept. 4 1883. szept. 4 1200 1600 — 800 2400, ej Gb 4 Krendrédi Erendréd betöltetlen 1600 1600 — — 1600 js * 5 Nagyecsedi Nagyecsed Dr. Glatter Béla 1877.márcz.23 1902. jun. 28 1908.márcz. 1 1908. márcz.l 1200 1600 — 1600 & £ 6 Nagydobosi Nagj’dobos Dr. Belényessy L. 1859. jan. 27 1885.szept. 19 1895. okt. 5 1886. jul. 25 1200 1600 — 800 2400 o £ n r, 7 Mátészalkai I. Mátészalka i Dr. Vida József 1869. jul. 24. 1894. okt. 20 1895.márcz.l 1 1895.márcz 11 1200 1600 400 20(H) 8 ii. Dr. Rózenberg Ignácz Mátészalka 1864.márcz.24 1889. julius 2 1904.márcz. 1. 1894 május 10 1200 1600 — 400 2000 VI CJ p N! 9 F ehérgyarmati Fehérgyarmat Dr. Grósz Rezső F ehérgyarmat 1858. febr. 8. 1891. jan. 31 1895.decz. 27 1895. decz.27 1396 34 1600 — 400 2< )i)() • ^ X 10 Kölesei Kölese betöltetlen 1200 1600 — — 1600 2 cő 11 Krasznabélteki Krasznabéltek Dr. Náday Lipót 1863. okt. 6. 1890. febr.22. 1891. febr. 25 1891. febr. 25 1200 1600 — 600 2200 AjS CÍ 12 Királydaróczi Királydarócz Dr. Hajós Fülöp 1879. decz.18 1905. julius 10 1906. máj. 1. 1906. május 1 1233-02 1600 — — • 1600 13 Erdődi Erdőd Dr. Róth Sándor 1874.szept. 24 1898. febr. 12 1898. aug. 14 1898. aug. 14 1200 1600 — 400 2<M)0 3’S 14 Szinérváraljai Szinérváralja Dr. Ember Elemér 1859. nov. 25 1892. febr. 27 1892. jun.' 27 1889. jul. 15 1462-32 1600 — 600 2200 *0 A* T3 3í 15 Avasfelsőfalui Avasfelsőfalu betöltetlen 1717-32 1600 — — 1 01 )0 N >3 ü VI A4 CL . _ 2 bb 16 Remeremczői Remetemező v 1884. ápril 24 1200 1606 — — 1600 17 Erdőszádai Erdőszáda Dr. Hcngye Titusz 1857.szept. 16 I883.márcz.14 1884. ápril 24 1200 1600 — 800 24(H) .§ c ;5 18 ! Nagybányai Nagybánya Felsőbánya Dr. Vinkler Jenő Nagybánya 1874. nov. 7 1898.decz. 15 1902. ápril 18 1899.márcz. 1 1200 1600 — 200 1800-o’: A4 »O 19 Felsőbányái Dr. Tóth Gábor Felsőbánya 1872. febr. 2 1897. jun. 30. 1908. jul. 6. 1908. julius 6 1200 1600 — — 1600 20 Nagysomkuti ' Nagysomkut Dr. Goldstein Ármin 1867. decz.30 1895. julius 5 1897.márcz. 8 1897. febr. 8. 1200 1600 — 400 2000 £ 1*8 21 Nagy sóink úti Dr. Kovács Mór*) Nagysomkut 1862. febr. 24 1904.szept. 22 1903.szept. 29 1903,szept. 29 1200 1600 — 200 1800 *0 „ > TI Csengeti Csenget’ Dr. Kápolnay Kaim. Csenger 1868. decz. 15 1901. jun. 27 1907. okt. 18 1902. febr. 15 1200 1600 — 200 1800 C O _ T Gaesályi Gacsály Dr. Majtényi Lajos 1857.május 12 1890.decz. 20. 1894.decz. 17 1891. febr. 16 1200 1600 — 600 2200 . TI 21 Nagypaládi Nagypalád betöltetlen 1200 1600 — — 1600 Cb ’aj 2: Krassói Krassó 1600 1600 — • — 1600 T Szatmári Szatmár Dr. Lachetta Brúnó Szatmár 1877. okt. 18 1904. okt. 1 1907. febr. 14 1907. febr. 14 1200 1600 — — 1600 C * CO N 2 7 Sárközujlaki Sárközujlak Dr. Telts Róbert 1854.szept. 21 1882. okt. 7. 1888. febr. 10 1883. jul. 5 1200 1600 800 2400 VJ VJ .^•aj ■aj JZ P CJ Láttam s az adatok hitelességét igazolom. Megvizsgáltatott, helyesbittetett. Nagykároly, 1908. november 15. M. kir. p. ü. ig.mellé rendelt számvevőség. Nagykároly, 1908. nov. 16 Dr. Aáron Sándor, vm. t. főorvos. Obholczer. Juhász 1341 —1908. bjkvi, 21464—1908. alisp. sz. Jóváhagyatott. Kelt Nagykárolyban, Szatmárvármegye közönségének 1908. évi november hó 19-én tartott rendkívüli bizottsági közgyűlésében. Jegyzetté: Dr. Németh, vm. aljegyző. Szatmárvármegye Hivatalos Lapja. 599

Next

/
Oldalképek
Tartalom