Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1908 (6. évfolyam, 2-60. szám)

1908-09-17 / 41. szám

486 Sztamárvánnegye Hivatalos Lapja. 1 2 3 4 5 6 • | Sorszám A nagyközség, vagy körjegyzőség székhelye A jegyző és segédjegyző neve Állás Képesítés Az egyfolytában töltött szolgálát (meg­választás) kezdőpontja (év, hó, nap) 70 Fábiánházai körjegyzőség Magyar Endre körjegyző jegyz. oki. 1905 jul. 3 71 Györteleki ii Komoróczy Jenő 1878 febr. 18 5? 11 Báthory György s. jegyző — 72 Hodászi ii Müller János körjegyző 1896 febr. 20 » » Ifogarassy Gyula s. jegyző 1904 ápril. 27 73 Kántorjánosi ii Juhász Lajos körjegyző 1899 szept. 4 74 Mátészaka nagyközség Rohay Gyula k. jegyző 1891 máj. 25 n » Steinberger Sándor s. jegyző 1904 máj. 2 Tö Nagyecsed ii Fiuta Sándor k. jegyző 1891 febr. 25 70 Nagydobosi körjegyzőség Görömbey Zoltán körjegyző 1900 nov. 8 11 ii Jakab Tibor s. jegyző 1908 máj. 25 u Nyirmegyesi » Fodor Árpád körjegyző 1890 nov. 23 ii Gózsa János s. jegyző 1905 aug. 16 78 Nyirvasvárii ii Endrédy József körjegyző 11 1887 febr. 18 » 1} — s. jegyző — 70 Olcsvai ii Bállá Béla körjegyző 1903 jan. 3 so Opályi nagyközség Mangu Dezső k. jegyző 1908 ápril. 25 SÍ Szamosszegi körjegyzőség Lányi Dezső körjegyző 1895 febr 19 s2 Vitkai Rácz Ferencz 1880 jul. 2 » 11 Bállá Zsigmond aljegyző 5? 1904 ápril. 14 * Mátészalkai járás összesen 88 Börvelyi körjegyzőség Bodoky Gyula körjegyző 1881 márcz. 15 ii 11 üresedésben s. jegyző — 84 Csanálosi 11 Szabó Dezső körjegyző 1894 jun. 30 80 Csomaközi „ Becsky György 1902 jul. 30 86 Erdengelegi 11 Becsky Géza 1871 aug. 8 , n „ Tóth Imre s. jegyző 1905 decz. 16 87 Érendréd nagyközség Nagy István k. jegyző 1897 okt. 21 88 Erkörtvélyes TI Fogarassy Lajos 1873 máj. 1 80 Genes ii Néma Lajos k. jegyző 1890 okt. 13 00 Kismajtényi körjegyzőség Bodoky Béla körjegyző 1875 máj. 15 01 Kr.-szentmiklósi „ Kovács Károly 1900 ápril. 27 92 Mezőpetrii a Ságby Gusztáv 1884 jan. 1 » V Csilléry Ferencz s. jegyző 1905 decz. 13 08 Mezőterem nagyközség Dömötör Elek k. jegyző 1899 febr. 3 04 Nagymajtényi körjegyzőség Bodoky Kálmán körjegyző 1890 decz. 6 08 Penészlek nagyközség Bódi László k. jegyző 1907 jan. 25 06 Szaniszló Gruber Márton k. jegyző 1899 okt. 24 07 Vállaji k örj egy z őség Csicseri Orosz Árpád körjegyző 1891 máj. 6 !)N Vezendi 11 Becsky Sándor István 11 J? 1907 febr. 1. Nagykárolyi járás összesen

Next

/
Oldalképek
Tartalom