Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1908 (6. évfolyam, 2-60. szám)

1908-02-13 / 7. szám

90 Szatmárvarmegye Hivatalos Lapja G *cd ■r. A járás ős község neve (az 1000. évi Helységnévtár szerint Az 1898. évi IV. t.-cz. 2. §-a alap­ján megállapított név A községhez tartozó azon puszták, telepek, majorok és egyéb lakott helyek megnevezése, a melyek 'O o Cs-i jelentékenységüknél fogva e néven az országos községi törzskönyvbe felvétettek nyilvántartatnak és a Helységnévtárba felvétetnek 6 Domaliida Domahida Csabatanya, Domabidy Elemér tanya, Domahidy István tanya, Domahidy Sándor tanya, Domahidy Viktor ta­nya, Péterffytanya, Röktanya, Sipos- tnnya, Veisztanya Buzitanya, Domahidytanya, Gencsitanya, 7 Ér-Endréd i ü :■ • ; Erendréd 8 ErKörtvélyes Érkörtvélyes Balásitanya Falussytanya, (eddig Vonháztanya né­ven), Gorovealsótanya, Gorovefelsőtu- nya, Kulintanya, Láp tanya, Stróbentz- tanya, Szintaytanya, Veres György alsótanya, Veres György felsőtanya, Veres Lajos alsótanya, Veres Lajos felsőtanya Boertanya, Gorovetanya, Patakitanya, Szentkirályitanya Grubertanya, Verestanya, (eddig Tordi­9 Esztró Esztró 10 Fény Mezőfény Vada tanya néven) Kidepuszta, Körmepuszta 11 Genes Genes Bereczkytanya, Forráscsárda, Penyigei- tanya, Tóthtanya, Uraytanya, Vörös­tanya Károlyitanya 12 Gilvács Gilvács Gilvácsi fűrésztelep 13 14 Iriny Kálmánd Iriny Kálmánd Erzsóbettanya 15 Kaplony Kaplony Előhátitanya (eddig Farkastanya néven), 16 Kis-Majtóny Kismajtény Kistagitanya, Krasznapartitanya (eddig . Elefántitanya néven), Nagytagitanya 0 kismajtény Lápitag, Tiborszállás 17 Mérk Mérk Vadaskert 18 Mező-Petri Mezőpetri Boertanya, Dégenfeldtanya, Vonháztar.ya 19 Mező-Terem Mezőterem Károlyialsótag, Károlyifelsőtag 20 Nagy-Majtény Nagymajtény Kopaszpárttanya, Ószőllőhegy, Ujszőllő- hegy Hosszúviztanya, Rátatanya Hajagostag, Zanathytag, Szabótag 21 Penészlek Penészlek 22 Portelek Portelek 23 Reszege Reszege Feketetanya, Homoktanya 24 Szaniszló Szaniszló Karuly Bárthtanya, Csereerdő, Faluerdőikeriilő­25 Szent-Miklós Krasznaszentm iklós ház, Feketetag, Fűlemezőimajor, ,ló- zsicstanya, Károlyi belsőmajor, Kozma­tanya, Langtanya, Mácsaház, Ménes- akolimajor, Ömbölymajor, Pálfimajor, Portékástanya, Szatmáritanya, Szőllős- tanya, Veisztanya, Zsuzsánnamajor lyárolyimajor 26 Vállaj Vállaj Nagyfenék, Patóháza. Agerdőmajor, Csobaháza, Ludállásmajor 27 Vezend Vezend Sárgaház, Terem.

Next

/
Oldalképek
Tartalom