Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1908 (6. évfolyam, 2-60. szám)

1908-02-13 / 7. szám

Szatmárvármegye Hivatalos Lapja. 91 '? ! 3 Lx­A járás és község neve (az t!)Ö(). évi helységnévtár szerint Az 1898. évi [V. t.-cz. 2. $-a alap-| ján megállapított név A községhez tartozó azon puszták, telepek, majorok és egyéb lakot helyek megnevezése, a melyek jelentékenységüknél fogva e néven az országos községi törzskönyvbe felvétettek nyilvántartatnak és a Helységnévtárba felvétetnek VII. Nagy somisuti járás. 1 Berkeszpataka Berkeszpataka 2 Butyásza Bucson falva Kodrulytelep 3 Csőit Csőit 4 Dán falu Dáufalva 5 Duruzsa Durusa G Erdő-Aranyos Erdőaranyos 7 Fehérszék Fehérszék 8 Fericse Szaraosferiese 9 Gaura Kővárgara 10 Gyökeres Gyökeres 11 Hagymás-Lápos Hagymáslápos 12 Hosszúfalu Kövárhosszúfalu 13 Hovrilla Hávord 14 Jávorfalu Jávorfa lu 15 Jeder Jeder 1G Jóháza Jóháza Valeamoritelep 17 Karulya Karuly 18 Kis-Bozinta Kisbozinta 1!) Kis-Fentős Kisfentős 20 Kolczér Kolczér 21 Költő- Katalin Költő 22 Kovás Kovás Hegyalja (eddig Podurpuszta néven), Láposköz (eddig Intreriurpuszta néven) 23 Kővár-Kölese Kővárkölcse 24 Kővár Remete Kővárremete Kisremete (eddig Remecsora puszta néven) 25 Lukácsfalu Szám osluk ácsi Szamoslukácsitanya 20 Magosfalu Magosfalu 27 Nagy-Fentős Nagy fentős 28 Nagy-Körtvélyes Nagvkörtvélyes 20 Nagy-Nyires Nagvnyires 30 Nagy-Somkut Nagvsomkut 31 O-Bozinta Nagybozinta 32 Eh’ibékfalva Pribékfalva 33 Puszta-Fentős Pusztafentős 34 Puszta-Hídegkut Pusztahidegkut 35 S.-M.-Berkesz. Magyarberkesz oö Somkutpataka Somkutpataka 37 Szakállosfalu Szakállasfalva 38 Szappanpataka Szappanpataka 39 Tölgyes Szamostölgyes 40 Török falu Törökfalu Szilvástelep (eddig Runktelep néven) 41 Varalyu Kőváralja Malomvölgy (eddig Valeamariieiep néven)

Next

/
Oldalképek
Tartalom