Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1907 (5. évfolyam, 1-58. szám)

1907-01-18 / 4. szám

38 Szatmárvármegye Hivatalos Lapja. 1 1 2 3 4 5 6 ' 7 A nagy község (körjegyzőség) neve A jegyző (segédjegyző) neve Állás Képesítés Az egyfolytában eltöltött szolgálat ere­dete és kezdete (év, hó, nap) Készpénzfizetés és személyi pótlék K­65 Fábián házai körjség Magyar Endre körjegyző jegyzői oki 190Ö jul. 3 élethossz. 1000 Hb Győrteleki ,, Komoróczy Jenő 1878 febr. 18 1640 VI Érey Pál s. jegyző 1900 nov. 15 400 ;(>7 Hodászi ,, Müller János körjegyző 11 1896 febr. 20 1200 í ?i Fogarassy Gyula s. jegyző VIközcpisk. o. 1904 ápril 27 600 08 Kántorjánosi Juhász Lajos körjegyző jegyzői oki 1899 szept. 4 1200 69 Mátészalka nagyközség Rohay Gyula k. jegyző • ii 1891 máj. 25 , 2000 1 11 11 Steinberger Sándor aljegyző VI középisk. o 1904 máj. 2 800 '70 Nagyecsed „ Fintha Sándor k. jegyző jegyzői oki 1891 febr. 25 1200 71 Nagydobosi körjegyzőség Görömbey Zoltán körjegyző 1900 nov. 8 71 800 51 11 Német Ferencz s. jegyző 1906 aug. 14 ,, 600 '72 Nyirmegyesi „ Fodor Árpád körjegyző 1890 nov. 23 1200 71 71 Gózsa János aljegyző 1900XX.tc 1905 aug. 16 600 72 Nyirvasvárii .. Endrédy József körjegyző jegyzői oki 1887 febr. 18 1448 11 77 Mangu Dezső aljegyző iÖOOXX.tc 1906 aug. 30 400 74 Olcsvai • „ Bállá Béla körjegyző jegyzői old 1903 jan. 2 1000 74 Szamosszegi, „ Lányi Dezső .. 1895 febr. 19 748 76 Vitkai Kácz Peren ez ■ 71 • 1880 jul. 2 1121 71 71 Balia Zsigmond aljegyző lOOOXX.tc 1904 ápr. 14 400 Mátészalkai járás összesen 77 Börvelyi „ Bodolcy Gyula körjegyző jegyzői oki 1881 rnárc. 15 1520 78 Csanálosi ,, Szabó Dezső 1894 jun. 30 1200 79 Csomaközi Becsky György 1902 jul. 30 1100 Sl) Erendréd nagyközség Nagy István k. jegyző 1897 okt. 21 800 81 Erkörtvélyesi körjegyzőség Fogarassy Lajos körjegyző 1873 máj. 1 1200 11 11 Bódy László s. jegyző lOOOXX.tc — 200 82 Dengelegi „ Beesky Géza körjegyző jegyzői oki 1871 aug. 8 11 1040 71 71 Tóth Imre s. jegyző lOOOXX.tc 1905 dec. 16 400 s;: Genes nagyközség Néma Lajos k. jegyző jegyzői oki 1890 okt. 13 1200 84 K.-inajtónyi körjség Bodoky Béla körjegyző ii 1875 máj. 15 1200 84 Mezőpetrii Sághy Gusztáv 77 1884 jan. 1 1228 11 ii Gsilléry Ferencz aljegyző lOOOXX.tc 1805 decz. 13 400 8b Mezőteremi „ Dömötör Elek körjegyző jegyzői oki 1899 febr. 3 1200 77 11 üresedésben s. jegyző — — 800 87 N.-majtényi Bodoky Kálmán körjegyző jegyzői old 1890 decz. 6 77 1200 88 Szaniszló nagyközs. Gruber Márton k. jegyző 1899 okt. 24 1023-62 89 Szt.-miklósi körjség Kovács Károly körjegyző 1900 ápr. 27 1117 90 Váliaji Csicseri Orosz Árpád r 71 > 71 1891 máj. 6 1200 ''agykárolyi járás összesen

Next

/
Oldalképek
Tartalom