Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1907 (5. évfolyam, 1-58. szám)

1907-03-21 / 13. szám

Szatmárvármegye Hivatalos Lapja 171 Neve a teljesen ismeret­len hadkötelesnek Illetőségi községe Születési éve Va llás Szülők neve Girtler István Mérk 1885. rk. a) János, b) Czipper Magd. Revák György Váll aj *> gk. a) György,b) Popovics Zsuzs. Könyü János Reszege V ii a) János, b) Gramma Julia Szűcs Gábor Mezőpetri n 11 aj János, b) Csarnó Flóri Bánya György Esztró n V) a) János, b) Kálai Flóri C Gottlieb Adolf Erkörtvélyes VI izr. a) Jakab, b) Goldstein Julis Kis Kálmán 11 11 ev. ref. a) János, b) Pintye Erzsébet Szabó Sándor n n 11 a) Janka, b) Murvai Julia Szalai András 11 n i1 a) Sándor, b) Kozák Eszter Babies Miklós Szaniszló oo oo gk . a) János, Figg Julia Katona János 11 11 11 a) János, Rácz Anna Nagy Gusztáv n 11 ev. ref. a) János, b) Kozma Julia Biró Miklós Iriny 11 11 a) Miklós, b) Pedi Juliánná Horváth József Dengeleg 11 rk. a) József, b) Balázs Ágnes Pap Károly Genes 11 gk. a) Mihály, b) Moldován Anna Minő László 11 11 a) Ferencz, b) Nagy Terézia Nyegrein Lajos il n 11 a) Gergely, b) Danka Anna Roméin Gyula 11 11 ii a) Gábor, b) Tóth Flóri Lakatos Ádám 11 11 rk. a) —, b) Lakatos Teréz Kis Ágoston Domahida 11 a) János, b) Pap Mária Véres György Mezőpetri 11 rk. a) János, b) Mosa. Katalin Kávási Gábor Reszege 11 gk. a) Mihály, b) Görbe Teréz Farkas Tivadar Szentmiklós 11 11 a) —, b) Farkas Éva Fecser György Fény 11 rk. a) Mihály, b) Glasz Rozália Szécsi József Csanálos 11 a) Ferencz, b) Lakatos Erzsi László György Mérk 11 ev. ref. a) János, b) Pemete Mari Rostás János V 11 rk. a) —, b) Rostás Borbála Borhidi György Érkörtvélyes 11 gk. a) György, b) Sumánka Flóri Hosszú János Penészlek V 11 a) György, b) Veres Teréz Lőrincz János 11 11 11 a) József, b) Lengyel Julia Molnár András Mezőterem 11 ev. ref. a) András, b) Nagy Sára A V. T. U. I. rész 29. §. 5. pontja értelmében nyomozás végett azzal teszem át, hogy az eredményről hivatalomat ertesitse. Nagykároly, 1907. január 30. Jeszenszky Béla. 8172—1906. sz. Körözés a szinérváraljai sorozó járásban teljesen ösmeretlen hadkötelesekről. Andor Flóra O.-mogyorós 1886, gk. a) Gábor, b) Mária, Gávre Vaszil 11 11 11 a) György Mikies Anna Gávre Flóra 11 il 11 <0 » » Kenesán Flótián Apa 11 11 a) István, b) Kerekes Mária Vis Vazul Barlafalu 11 11 a) —, b) Kis Dóba Kis Ambrus Apa 19 ev. ref. a) Ambrus, b) Makai Mária Marne József O-mogyorós 11 gk­a) Párthén, b) Tan Mária Nagy József Barlafalu 19 11 a) —, b) Nagy Róza Nyomozás és eredményről értesítés végett megküldöm. Szinérváralia. 1907. február 20. Bav Miklós, főszolsabiró.

Next

/
Oldalképek
Tartalom