Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1906 (4. évfolyam, 1-53. szám)

1906-11-22 / 48. szám

Szatmár vármegye Hivatalos Lapja. 699 orvos Erdőszáda 695 84, Gyene Zsigmond földbirtokos Porcsalma, 695‘79, *Dr. Jékel László orvos Nagykároly 695’32 orvosi oklevél, Fried Ármin bérlő Máté­szalka 695'10, Svaitzer Gábor földbirtokos Aranyosmegyes 692-22, Id. Péchy István földbirtokos Sárközujlak 692' 12, Mándy Árpád földbirtokos Szinérvaralja 691'23, Staudinger József földbirtokos Vámosoroszi 690'96, Feldman Ábra­hám birtokos Mánd 689'59, *Kormány Lajos ev. ref. lelkész, Fehérgyar­mat 688'8Ü, *Pataky Sándor ev. ref. lelkész Erkörtvélyes 688 02 lelkészi ok­levél, Csernyi József földbirtokos Hirip 687'83, Schifbeck Mátyás földbirtokos Nagy­károly 68555, Veres Ferencz földbirtokos Domahida 683‘54, Rényi Árpád üveggyáros Ujhuta 679-06, *Marosán László g. kath. lelkész Pribékfalu 677 60 lelkészi oklevél, Spitz Jenő kereskedő Fehérgyarmat 677'42, *dr. Domahidy Pál szolgabiró Szatmár 676‘58 államtudori oklevél, Szilágyi György földbirtokos Szaniszló 674*93, Jakab Zol­tán okleveles gépész Nagykároly 669, Róth Károly földbirtokos Nagykároly 668'92, Szeőke Kálmán földbirtokos Udvari 663'67, Madarassy Gyula földbirtokos Nagykároly 663'18, Beszedits Vilmos földbirt. Sárköz 662'95, *dr. Jászy Ferencz orvos Nagyká­roly 66240 orvosi oklevél, Idősebb Kaufmann Adolf földbitt. Nagykároly 661'77, Jeremiás Sámuel földbirt. Apa 657'82, Nyilván Miklós földbirtokos Nagysomkut 652'88, Baumert Károly bányatanácsos Felsőbánya 65052, Jakó Endre földbirtokos Batiz 646'34, Jakó Kálmán födbirtokos Ar.-Megyes 644'95, *Gerber Ödön gyógyszerész Szinérváralja 64446 gyógyszerészi oklevél, Id. Sternberg Dénes földbirtokos Nagy­károly 642"94, Neubauer Ferencz földbirtokos Nagybánya 64P34, Bay Mihály föld­birt. Csomaköz 64025, Győrffy József keresk. Nagykároly 639‘20, Maróthy Sándor földbirtokos Gacsály 636*49, Schönwald Sámuel birtokos Nagydobos 633 68, *Szabó Béla ev. ref. lelkész Sályi 633'64 lelkészi oklevél, Berger Dezső földbirtokos Ópályi 63P96, Kulin Sándor földbirtokos Jármi 6284 6, Fried Samu földbirtokos Hirip 626-66, *Papp Demeter ügyvéd Vezend 621’92 ügyvédi oklevél, *Dr. Paál István kir. törvsz. biró Szatmár 621'42 bírói oklevél, Rooz Zsigmond keres­kedő Farkasaszó 620*56, *Budaházy Sándor ügyvéd Mátészalka 619'02 ügyvédi okle­vél, ♦Nagy László ev. ref. leik. Nagyar 617*64 lelkészi oklevél, Policzer Mór földbirtokos Porcsalma 617-37, Madarassy Sándor földbirtokos Gacsály 6l6'66, Feldmann Márk birt. Ar.-Megyes 614-33, *dr. Várady János ügyvéd N.-Károly 614'32 ügyv. oklevél, Hadnagy Ig- nácz kereskedő Nagykároly 610-04, Müller János földbirtokos Mikola 608-52, *Borody György ügyvéd Nagykároly, 606,84 ügyvédi oklevél, Péchy László ny. oszt. tanácsos Porcsalma 606'66, Kaufmann Antal földbirtokos Csenger 606, *Ifj. Gaál Kálmán drogé­ria tulajdonos Nagykároly 605.40 gyógyszerészi oklevél, Dely Imre földbirtokos Tiszta­berek 604-57, *Gacsályi Lajos ny. kir. járásbiró Fehérgyarmat 602-87 ügyvédi oklevél, Kaufmann Márton kereskedő Nagykároly 600-87, Sárközy Andor birtokos Óvári 600-36, Groszman József birtokos Csenger 599"60, Szuhányi Lajos földbirtokos Hirip 599-56, Luby Lajos földbirtokos Tunyog 598"08, Kovásznay Zsigmond földbirtokos Batiz 597-72, Tóth Endre birtokos Genes 596*22, *Debreczeni István polgármester Nagy­károly' 593*94 ügyvédi oklevél, Schwarcz Herman földbirtokos Nagygécz 589-71, Schwarcz Dávid földbirtokos Erdőd 585-57, Gots Antal földbirtokos Zajta 585-49, *Vass Lajos gyógyszerész Nagybánya 580-40 gyógyszerészi oklevél, Weinberger Ferencz földbir­tokos Nagykároly 580*22, Várkonyi Ignác z földbirtokos Parasznya 579" 10, *dr. Stern­berg Géza orvos Nagykároly 578-20 orvosi oklevél, Kaufmann Jenő földbirtokos Nagykároly' 576-15, Fried Lázár földbirtokos Vitka 575*80, Izsák Dezső k. biró Oroszfalu 574-54, Boross Zoltán földbirtokos Aranyosmegyes 573-10, Ifj. Csizmadia József föld- birtokos Mátészalka 569‘79, *dr. Czukor Lajos orvos Nagykároly 569‘44 orvosi oklevél, Gerzon Kázmér földbirtokos Kir.-darócz 568-28, Schvarcz Sámuel földbirtokos Apa 566-54, Böszörményi Sándor földbirtokos Pettyén 565-73, Rácz Elemér földbirto­kos Császló 560-34, Fógel Kálmán tkvvezető Nagykároly 560, Kaufmann Izidor bir­tokos Nagykároly 559.27, Sternberg Mór földbirtokos Nagykároly 558-12, Véber Tibor kereskedő Nagykároly 557’65, Papolczy László földbirtokos Szinérváralja 557‘01, Pinkóczi Sándor földbirtokos Botpalád 553‘35, Weisz József földbirtokos Ököritó 55P38, Borostyán István birtokos Nagykároly 544, *Papp József nyug. táblabiró Iloba 540 80 ügyvédi oklevél, Nonn János kereskedő Nagykároly 537'40, Halmy Gábor földbirtokos Nyircsaholy 527-26. Megállapittatott Szatmárvármegye igazoló választmányának Nagykárolyban 1906. évi november hó 21-én tartott ülésén. Madarassy, vm. aljegyvő, ig.-vál. előadója. Dr. Serly Gusztáv, vm. ig.-vál. elnöke.

Next

/
Oldalképek
Tartalom