Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1906 (4. évfolyam, 1-53. szám)

1906-08-30 / 33. szám

424 Szatmárvármegye Hivatalos Lapja. NÉV Születési hely Vallás Szülők neve Rostás János Kölese g. kath. László — Máté Maria Szarka András Tiszakóród ev. ref. András — Lőrincz Julia Szabó Bálint Tiszabecs Gábor — Ádám Terézia Szabó János Fülesd Ferencz -— Varga Ágnes Száraz Pál Kölese g. kath. János —- Stefanies Teréz Sárközi Pál Kisnamény r. kath. András — Farkas Jozsefa Szaniszló Antal Fehérgyarmat ev. ref. Szaniszló Juszti Széles Zsigmond Nagyar Adolf — Korcsál Erzsébet Varga Lajos Fehérgyarmat Varga Mária Zán András j Kölese­Zsigmond — Kocsis Erzsébet Az 1883. évben született ismeretlen hadkötelesek kimutatása. Balázsi József Sonkád r. kath. Balázsi Anna Brummer Dávid izr. Mózes — Brummer Hani Darabant András g. kath. András — Bózsa Zsuzsánna Farkas Géza Fülpös ev. ref. Farkas Mária Farkas György »J Farkas Zsuzsánna Farkas József n Farkas Erzsébet Fábián Elek Fülesd Fábián Eszter Gacsályi Lajos Tiszabecs v Sándor — Kolozs Eszter Izsák Mihály Istvándi g. kath. János — Serényi Borbála Katz Leopold Fülesd izr. Mózes — Simon Máli Kis Albert Matolcs ev. ref. Kis Juliánná Kiss Lajos Czégényj *> Péter — Dávid Erzsébet Klein Leopold Kölese izr. János — Klein Hani Reska János Cseke r. kath. Reska Juliánná Szabó András Zsarolván ev. ref. Dániel — Szarka Linka Szabó Ferencz Vámosoroszi » Mihály — Sin’on Eszter Tóth Bálint Uszka u József — Gacsályi Zsuzsánna Végi János Milota Mihály —• Varga Mária Weiszberger Sándor Tiszakóród izr. Ignácz — Klein Záli 3300 — 1906. sz. A védtörvény utasítás I. 29. §-a 5-ik pontja értelmében azzal küldöm meg, hogy ezen jegyzékben feltüntetett járási ismeretlen állitásköteleseket a legerélyesebben nyo­moztatni és eredményről értesíteni szíveskedjék. Fehérgyarmat, 1906. augusztus 7. Jékey, főszolgabíró. 15295 — 1906. sz. Szatmárvármegye alispáni hivatalától. Körözvény. Mosonvármegye alispánjának 5506—1906. sz. átirata szerint Olejnik Ferencz morvaországi (Ung, Bród-kerület) Drnovitz községbeli illetőségű 45 éves, nős, mező- gazdasági cseléd, a kinek neje született Kutnacsek Katalin, 1906. év január havában a pozsonyi m. kir. állami kórházban ápoltatott és ápolási ügyéből kifolyólag kihallgatása vált szükségessé. Miután nevezett jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik és az illetőségi község­ben valamint a pozsonyi m. kir. állami kórházban megejtett nyomozás eredményre nem vezetett, felhívom az összes közig, hatóságokat, hogy nevezettet nyomozzák s feltalálás esetén tartózkodási helyét közvetlen a megkereső hatósággal közöljék. Nagykároly, 1906. augusztus 21. Ilosvay, alispán. Nyom. Manyák 6s Tóth, Nagykároly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom