Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1906 (4. évfolyam, 1-53. szám)

1906-03-01 / 10. szám

Szatmárvármegye Hivatalos Lapja 95 Vili. A nagysomkuti választó-kerületbe : Választási elnök: Nemestóthi Szabó Antal. „ jegyző : Veres József. Szavazatszedő-küldöttségi elnök : Veszprémi Sándor. „ „ jegyző: Sándor Vilmos. Helyettes elnökök: Brunner Károly, Syllaba Ernő. „ jegyzők : Barna Benő, Buttyán János. urak választattak meg, azon utasítással, hogy a kitűzött választási napon a választási elnökök, vagy azok akadályoztatása esetében a választási elnökök helyettesítésére — az 1874. évi XXXIII. t.-cz. 59. §-a értelmében — kijelölt szavazatszedő küldöttségi elnökök a választási jegyzőnek közre­működésével a most idézett törvény 21. §-ában előirt eskü szóbeli letétele után a választást reggeli 8 órakor megnyitván, azt az 1874. évi XXXIII és 1899. évi XV. t.-czikkek minden ide vonatkozó rendelkezéseinek szigorú betartása és alkalmaztatása mellett foganatosítsák. Szavazás esetén a szavazatok beszedését a választó-kerületek első szakaszaiban a választási elnökök és jegyzők, illetve helyetteseik, második és ott, ahol a kerület három szakaszra osztatott, a harmadik szakaszaiban pedig a szavazatszedő küldöttségi elnökök es jegyzők, avagy ha ezek is akadályozva volnának, e küldöttség kiegészítésére a helyettesek sorából az illető választási elnökök által alkalmazandó tagok igénybevételével teljesítik. A sorrend pedig, —- mely szerint a szavazatok — az 1874. évi XXXIII. t.-cz. 61. §-a értelmében — községenkint egymásután szedendők lesznek, — a következőleg állapíttatott meg: I. A nagykárolyi I. választó-kerület l-sö szakaszába: 1. Nagykároly rendezett tanácsú város. 1. Genes 2. Börvely 3. Mezőpetri 1 1. Szaniszló 2. Érkörtvélyes 3. Ér-Endréd 4. Penészlek 2- ik szakaszába: 4. Vezend 5. Mezőterem 6. Portelek 7. Iriny 3- ik szakaszába : 5. Csomaköz 6. Bere 7. Szentmiklós 8. Esztró 8. Dengeleg 9. Kaplony 10. Kálmánd 9. Reszege 10. Fény 11. Csanálos II. A mátészalkai választó-kerület 1. Mátészalka 2. Vállaj 3. Fabiánháza 4. Nyírcsászári 5. Kocsord l-sö szakaszába: 6. Szamosszeg 7. Derzs 8. Vitka 9. Nyirmegyes 10. Papos 11. II k 12. Olcsva 13. Kántorjánosi 14. Hodász

Next

/
Oldalképek
Tartalom