Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1905 (3. évfolyam, 1-60. szám)

1905-01-26 / 5. szám

56 Szatmárvármegye Hivatalos Lapja Név ' 1 •■■■' Születési hely Vallás Szüleinek neve Bodnár Sándor Mérk gör. kath. a) —, b) Bodnár Katalin Bréda Miklós ev. ref. a) —, b) Bréda Ágnes Szabó László *> gör. kath a) —, b) Szabó Juliánná Pap József Dengeleg ev. ref. a) —, b) Pap Juliánná Zsunyák György Szaniszló róm. kath. a) János, b) Farkas Borbála Varga György Kismajtény ev. ref. a) György, b) Jónás Heléna Vónya Gábor Dengeleg gör. kath. a) János, b) Lassau Ráchel Kertész János Érkörtvélyes a) János, b) Oláh Eszter Lengyel József ev. ref. a) András, b) Kovási Francziska B. Szabó^Sándor » n a) Imre, b) Morvái Juliánná A védtörvény utasítás I. rész. 29. §. 5. pontja értelmében nyomozás s az ered­mény közlése végett megküldöm. Nagykároly, 1905. január 17. Jeszenszky Béla, szolgabiró. 5532—1904. sz. Szatmár vármegye szatmári járás. Névjegyzéke a Szatmár vármegye szatmári járásában 1884. évben született teljesen ismeretlen hadköteleseknek. NÉV Születési hely Vv ' ■ * Vallása Szüleinek neve Angi János Homok ev. ref. a) —, b) Angi Eszter Apai László Batiz gör. kath a) József, b) Kiss Flóri Bónizs György ev. ref. a) József, b) Ecsedi Erzsébet Bónizs József Mikola gör. kath. a) György, b) Szécsi Mária Csendes Sándor Batiz izraelita a) Farkas, b) Markovics Eszter Dolha István Berencze gör. kath. a) —, b) Dolha Anna Flóra János A r.-Megy es róm. kath. a) Lajos, b) Zamoka Lujzia Grózinger Hersli Kis-Hodos izraelita a) Hersli, b) Steinberger Lina Herman Ignácz Krassó a) Májer, b) Spitz Regina Horovics Peter Homok gör. kath. a) József, b) Kiss Ágnes Horváth György Berencze ev. ref. a) György, b) Mezei Katalin Iván György gör. kath. a) László, b)/Kerekes Juliánná Kerekes János Batiz-Vasvári a) —, b) Kerekes Juliánná Kiss Sándor Mikola ev. ref. a) Zsigmond, b) Kocsis Rozália Lázin János 5J gör. kath. a) Flóra, b) Varga Róza Mandics László a) János, b) Selmeczi Juliánná Murvai László Batiz ev. ref. a) András, b) Gyulai Ida Orosz Sándor Mikola gör. kath. a) Sándor, b) Csizma Juliánná Rostás József Görbéd a) —, b) Rostás Anna Sankó Bálint Magosliget róm. kath. a) —, b) Sankó Juliánná Sternberg Simon Ar.-Megyes izraelita a) Lipót, b) Stern Kati Szitás György Szárazberek gör. kath. a) Mihály, b) Juhos Juliánná Tarjai Tivadar Patóháza róm. kath. a) Márton, b) Márkus Mária Tyillián Sándor Batiz-Vasvári gör. kath. a) Demeter, b) Pintye Flóri Vasinti Flóra Berencze a) Flóra, b) Gyingyiligán Anna Zsinzsó János Batiz V a) —, b) Zsinzsó Juliánná A védtörvény utasítás I. R. 103. §-i é.-telníben közlöm. Szatmárnémeti, 1905. január 20. Csaba, főszolgabíró.

Next

/
Oldalképek
Tartalom