Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1904 (2. évfolyam, 1-53. szám)

1904-11-10 / 46. szám

Szatmárvármegye Hivatalos Lapja. 633 Nagykároly 90940, *Luby Gyula birtokos Vámosoroszi 907'57, Jeremiás Sámuel bir­tokos Patóháza 899 16, Schusteritsch Ferencz birtokos Nagykároly 88943, Salamon József birtokos Pusztadarócz 88904, Fisch Mihály birtokos Kántorjánosi 88P88 *Császy Bálint birtokos Mikola 880'16, *Bay Lajos országgyűlési képviselő Nagybánya 88003, Kremniczky Albert birtokos Felsőbánya 877-08, *Miklóssy Gyula birtokos Debreczen 876*06, *Dr. Szerdahelyi Jenő miniszteri titkár Budapest 871*40, Csüdör Lajos birtokos Nagybánya 868'16, Engel Adolf birtokos Keér-Semlyén 865'99, *Szombathy Ödön törv. biró Szatmár 852'32 ügyvédi oklevél, Fisch Lajos birtokos Nagydobos 85L10, Német Lajos birtokos Ököritó 850'14, Komoróczy Béla birtokos Hodász 8504 0, Schifbeck Károly birtokos Nagykároly, 846*87, Kölcsey Sándor kir. táblai biró Debreczen 837'06, Köves Lajos vásárvámbérlő, Nagykároly 837, Jasztrabszky Emil birtokos Dengeleg 834*50, Kerekes Ágoston birtokos S.-Újlak 834, Kulin Sándor birtokos Jármi 824' 16, Kávássy Sándor birtokos Szinérváralja 823 27, Kaufmann Lipót birtokos Csenger 818, Bing Mór fakereskedő Nagykároly 81640, Grün Herman birtokos Ó-Pályi 80746, Szabó Adolf ny. erdőigazgató Nagybánya 797'76, *Szabó Béla ev. ref. lelkész Sályi 797 46, Losonczy Attilla ügyvéd Sz.-Váralja 796'08, Roóz Ignácz birtokos Udvari 795 64, Madarassy Dezső birtokos Pátyod 79048, Fried Ármin bir­tokos Mátészalka 787'20, Balogh Sándor birtokos Porcsalma 78248, lsaák Dezső birtokos Nagyszekeres 775'04, Roóz Zsigmond kereskedő Farkasaszó 77440, Luby Zsigmond birto­kos F.-Darócz 769'86, Thury Zsigmond ev. ref. lelkész Kisar 756'37, *Almer Béla gyógyszerész Mátészalka 75640, Tarpay Lajosbirtokos Fülesd 748'99, Mózes Jenő birtokos Nagypeleske 748'—, Spitz Antal birtokos Nagykároly 7472'0, *Volkenberg Károly ügyvéd Sz.-Váralja 74576, ifj. Grün Máyer birtokos Ó-Páíyi 743 08, Böszörményi Sándor orszgy. képvi­selő Pettyén 734'56, Süssner Ferencz ny. b. tanácsos Nagybánya 732 06, Kormány Lajos földbirtokos F.-Gyarmat 729'36, *Szabó József ev. ref. lelkész Ar.-Megyes 72940, *Jékey István birtokos Géberjén 728'—, Nagy Gyula birtokos Apa 723*56, Világossy Gáspár birtokos Zsadány 723'—, *Lupis Sylveszter zárda főnök Bikszád 722'50, Barbur Gábor birtokos Hidegkút 72146, Ináncsy Károly birtokos Szatmár 720*25, Klein Rudolf bittokos Apa 720*20, Spitz Jenő kereskedő F.-Gyarmat 719'—, *Nagy László ev. ref. lelkész Nagyar 718'56, *Dr. Adler Adolf ügyvéd Nagykároly 714‘10, Tóth Móricz földbirtokos Patóháza 710'87, Bunda Miklós épitész Nagykároly 70404, Staudinger József birtokos V.-Oroszi 70335, Markovits Mór bérlő Udvari 701*50, Pál Endre birtokos Atya 701'06, Steinfeld Sámuel kereskedő Nagybánya 701*—, Beszedits Vilmos birtokos S.-Újlak 6964 2, Gyene Zsigmond birtokos Por­csalma 695'—, id. Péchy István birtokos S.-Újlak 69352, Sváiczer Gábor ny. ezredes Armegyes 692'22, Mándy Zoltán földbirtokos Sz.-Váralja 68943, Stein Emánuel bérlő D.-Apáti 687'21, Kaufmann Jenő kereskedő Nagykároly 686'50, Schifbeck Mátyás földbirtokos Nagykároly 685'55, Dr. Sternberg Géza orvos Nagykároly 68442, Szilágyi István számellenőr Nagykároly 68440, Veres Ferencz birtokos Domahida 683*54, Rényi Árpád üveggyáros Ujhuta 682'42, "Mándy Benő birtokos V.-Oroszi 68144, Marosán László gör. kath. lelkész Pribékfalya 677*60, Fried József birtokos Udvari 676'37, Veisz Samu birtokos Nagykároly 674'4l, Szilágyi György birtokos Szaniszló 669-4l, Kovássy László birtokos Sz.-Váralja 668*58, Lengyel Endre birto­kos Szatmár 665*50, Wagner Lajos bérlő Nagykároly 675'96, "Borody György ügyvéd Nagykároly 67570, Szeőke Kálmán birtokos Udvari 664'08, Madarassy Gyula birtokos Nagykároly 66348, Mándy Árpád birtokos Sz.-Váralja 66148, Luby Lajos birtokos Tunyog 66042, Szalkay Zoltán birtokos Mátészalka 654'60, Moldován László birto­kos Nagybánya 647*67, ifj. Csizmadia József birtokos Mátészalka 647*22, Dr. Fuksz Jenő ügyvéd Mátészalka 64660, Bay Mihály földbirtokos Csomaköz 640'25, Schön- wald Sámuel földbirtokos Nagydobos 633'68, Pinkóczy Sándor birtokos Botpalád 632'92, Dr. llosvay Bálint min. titkár Budapest 631*53, T. Papp János földbirtokos B.-Vasvári 631*33, Fried Sámuel földbirtokos Hirip 63040, Politzer Mór földbirtokos Porcsalma 617*35, Madarassy Sándor földbirt. Gacsály 616*66, Müller János földbirt. Mikola 60941, Pozsonyi László földbirt. Nagykároly 607*60, Feldmann Ábrahám földbirt Borzova 607*17,Góts Antal birtokos Zajta 606*30, Péchy László nyug. osztálytan. Porcsalma606*66, *Roóz Samu ügyvéd Nagykároly 600*88, Fried Lázár birtokos Vitka 598*20, *Papp Döme ügyvéd Vezend 597*80, *Dr. Paál István kir. albiró Szatmár 595*75, Német lg-

Next

/
Oldalképek
Tartalom