Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1903 (1. évfolyam, 1-28. szám)

1903-11-26 / 22. szám

288 Szatmárvármegye Hivatalos Lapja. Herman birtokos Nyírbátor 867'86, id. Spitz Adolf birtokos Fehérgyarmat 861'4b, Balogh Pál birtokos Porcsalma 860, Klein Rudolf birtokos Apa 85576, Berger Dezső birtokos Ópályi 853'49, *Szombathy Ödön szolgabiró Szatmár 852'32 ügyvédi oklevél, Kánya Lajos birtokos Botpalád 844‘46, Schifbeck Károly birtokos Nagykároly 843'03, Irinyi Tamás hittanár Szatmár 839, Kölcsey Sándor kir. táblabiró Dcbreczen 837 06, Köves Lajos vásárvám bérlő Nagykároly 837, Kaufmann Lipót birtokos Csenger 823'92, Kávássy Sándor birtokos Szinérváraja 823 27, ‘Orbán Andor birtokos Karulya 819'08 gazdasági oklevél, Balogh Sándor birtokos Porcsalma 811 73, Thury Zsigmond ev. ref. lelkész Kis-Ar 81049, ifj. Wagner Lajos bérlő Nagykároly 804’59, S. Grosz Áron birtokos Avasujváros 80057, Igaz Károly birtokos Nagykároly 800 38, Salamon Ferencz birtokos Hagymáslápos 800-06, *Almer Béla gyógyszerész Mátészalka, 799’40 gyógy­szerészi oklevél, Kulin Sándor birtokos Jármi 79031, Steinfeld Mór bérlő Nagybánya 797-38, Weisz Miklós birtokos Mátészalka 784 23, Madarassy Dezső birtokos Pátyod 780'81, ifj- Isaák Dezső birtokos Nagyszekeres 774 04, Mózes Jenő birtokos Nagy- peleske 77L69, Horváth János birtokos Szatmár 77042, *Lupis Sylvester zárdafőnök Bikszád 76646, lelkészi oklevél, Pap Lajos birtokos Hirip 765‘58, Luby Lajos birtokos Tunyog, 747’97, *Jékey István birtokos Géberjén 74774 gazdasági oklevél, *Nagy László ev. ref. lelkész Nagjmr 747’56 lelkészi oklevél, Bunda Miklós építész Nagykároly 741’17, Szeőke Sándor birtokos Udvari 740'04, Ináncsy Károly birtokos Szatmár 73976, Komoróczy Béla birtokos Hodász 733 25, ‘Süssner Ferencz nyug. bánya- tanácsos Felsőbánya 732-04 bányászati oklevél, ‘Németh Elemér birtokos Győrtelek 73024 gazdasági oklevél, ’Kormány Lajos birtokos Fehérgyarmat 729 36 lelkeszi ok­levél, Böszörményi Sándor orsz. képviselő Pettyén 729 08, Frenkel Zsigmond birtokos Ura 728-20, Világossy Gáspár birtokos Zsadány 725 80, Spitz Antal birtokos Nagy­károly 725, *Borody György ügyvéd Nagykároly 724'48 ügyvédi oklevél, Staudinger József birtokos Vámosoroszi 722'96, Luby Zsigmond birtokos FTilpösdarócz 721‘53, *Volkenberg Károly ügyvéd Szinérváralja 72098 ügyvédi oklevél, ifj. Grün Máyer bir­tokos Ópályi 720'34, Barbur Gábor birtokos Hidegkút 71746, Roóz Zsigmond keres­kedő Farkasaszó 7l4'54, Klein Menyhért birtokos Tunyog 71144, Steinfeld Sámuel kereskedő Nagybánya 71040, Tóth Móricz birtokos Patóháza 703'44, Kaufmann Jenő kereskedő Nagykároly 703'03, Schifbeck Mátyás birtokos Nagykároly 703 02, Beszedits Vilmos birtokos Sárközujlak 702'44, *Dr. Sternberg Géza orvos Nagykároly 702'20 orvosi oklevél, Stein Emánuel bérlő Olcsva-Apáti 70140, Pál Endre birtokos Atya 699’94, Szilágyi István számellenőr Nagykároly 697 "93, id. Péchy István birtokos Sárközujlak 693’55, Weisz Lajos birtokos Mátészalka 69071, Mándy Árpád birtokos Szinérváralja 68748, Bing Mór kereskedő Nagykároly 687'02, Rényi Árpád üveggyáros Ujhuta 686-24, Szilágyi György birtokos Szaniszló 685'41, Solymossy István birtokos Csomaköz 684’18, *Gerber Ödön gyógyszerész Szinérváralja 677'58 gyógyszerészi oklevél, Weisz Sámuel birtokos Nagykároly 675-01, Csiidör Lajos városi tanácsos Nagybánya 674‘55, Szalkay Zoltán birtokos Mátészalka 673 08, Politzer Mór birtokos Porcsalma 672‘57, Lengyel Endre birtokos Szatmár 670 31, ‘Marosán László gör. kath, lelkész Pribékfalu 669 24 lelkészi oklevél, *Dr. Czukor Lajos járásorvos Nagykároly 664 04 orvosi oklevél, Schönvald Sámuel birtokos Nagydobos 662 21, Péchy László nyug. osztálytanácsos Porcsalma 662‘06, Nagy Gyula birtokos Apa 661 "16, Veres Ferencz birtokos Domahida 657-67, Spitz Jenő birtokos Fehérgyarmat 656 96, Lázár Jenő bir­tokos Patóháza 645"85, Bay Mihály birtokos Csomaköz 639'45, T. Pap János birtokos Batizvasvári 633"04, *Dr. Ilosvay Bálint miniszteri titkár Budapest 63L52 jogtudori oklevél, Müller János bjrtokos Mikola 623 96, ‘Budaházy Sándor ügyvéd Mátészalka 62070 ügyvédi oklevél, Mándy Zoltán birtokos Szinérváralja 62P06, *Roóz Samu ügyvéd Nagykároly 616’64 ügyvédi oklevél, Reichmann Ignácz birtokos Hodász 610'94, Kaufmann Jakab kereskedő Nagykároly 607 58, Szuhányi Lajos birtokos Szatmár 60576, *Kovács Lajos ev. ref. lelkész Panyola 602 84 lelkészi oklevél, Gots János birtokos Zajta 59646, Draveczky János birtokos Batiz 593’32, ‘Báthory István gyógyszerész Nagykároly 592'36 gyógyszerészi oklevél, ‘Pap Döme ügyvéd Vezend 59P30 ügyvédi oklevél, Gots Pál birtokos Zajta 590'94, *Papp Béla ügyvéd Nagykároly 586'10 ügyvédi oklevél, Groszmann József birtokos Csenger 58064, Boross Zoltán birtokos Ar.-Megyes 578'32, Gerzon Kázmér birtokos Rakamaz 567 26, Papolczy László birtokos Szinérváralja 567'04, Jeremiás Dániel birtokos Apa 563'30, Isaák Dezső birtokos

Next

/
Oldalképek
Tartalom