Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1903 (1. évfolyam, 1-28. szám)

1903-10-01 / 14. szám

176 Szatmárvármegye Hivatalos Lapja. 265—290. Pálfalva, Hodász, Szaniszló, Mező-Petri 1903. pót-, Keér, Számos- szeg, Nagy-Somkut, Kocsord, Győrtelek, Tunyog 1904. évi közmunka előirányzata, Kis-Sjkárlo 1904. évi, lklód, Derzs, Kántor-Jánosi, Fábiánháza, Koltó-Katalin, Magos­falu, Puszta-Hidegkut, Hosszufalu, Erdő-Aranyos, Kis-Fentos, Ököritó, Fábiánháza, Nagy-Nyires, Turvékonya, Rózsapallag 1903. évi pótköltségelőirányzata. 11. 291—296. Szamos-Kóród 1903. évi közmunka, Komorzán 1903. évi pót, Csen- ger-Bagos 1903. évi rendes és pót, Nyir-Vasvári, Erdőd 1903, évi pótköltségelőirány­zata. 11. 297—418. Dióshalom, Kisbánya, Monostor 1904. évi, Mózesfalu 1903. évi, Bajfalu, Laczfalu, Pusztatelek, Oláh-Újfalu, Tyúkod, Csenger-Ujfalu, Ura, Nyegrefalu, Nagy-Palád, Nagy-Hodos, Kis-Hodos, Tisztaberek, iánk, Majtis, Milota, Uszka, Tisza- Kóród, Csécse, Tiszabecs, Kovás, Karulya, Kővár Remete, Domahida rendes és köz­munka, Kis-Majtény rendes és közmunka, Csanálos, Fény, Mezöpetri, Reszege, Batiz- Vasvári, Batiz, Bot-Palád, Kis-Palád, Magosliget 1904. évi, Adorján, Sárköz, Sárköz- Újlak, Kis-Sikárlo, Nagy-Somkut, Karulya, Kovás, Király-Darócz rendes és közmunka, Pribékfalva birtokossági 1903. évi költségelőirányzata. Oláhtótfalu, Farkaszó, Tománya, Balotafalu, Erdőszáda, Győrkefalu, Nagy-Sikárló, Felső-Homoród rendes és közmunka, Oláh-Gyürüs, Szoldobágy, Közép-Homoród, Géres, Gyöngy, birtokossági és közmunka, Oláh-Meddes, Oláh-Hodos közmunka, Oláh-Gyűrűs., Szoldobágy. Közép-Homoród, Oláh- Hodos, Oláh-Meddes, Géres, Gyöngy, Felső-Homoród, Lophágy, Nagy-Szokond, Felső- Boldád, Piskárkos közmunka, Tőke-Terebes, Piskárkos rendes, Sándorfalu, Szakasz, T.-Terebes,A.-Boldád, N.-Szokond, Réztelek, Oroszfalu, Hirip közmunka, Hirip, Réztelek, Oroszfalu birtokossági, Kis-Szokond, Gyügye, Páczafalu, Ivácskó, Szinfalu, A.-Homoród, Madarász, Király-Darócz, Szent-Miklós, Esztró, Hagymás-Lápos, Kálmánd, Börvely, Kaplony, Szaniszló, Iriny, Dengeleg, Mérk, Vállaj, Fülesd, Cseke, Nagv-Majtény, Gil- vács 1904. évi költségelőirányzata. 11. 419—423. Genes 1902, és 1903. évi, Nagymajtény 1903. évi, Szamosujlak, Kis-Szekeres 1902. évi potköltségelőirányzata. 11. 424. Thanhoffer Dezső Pál állatorvosi oklevelének kihirdetése. 1. 425. Makranczi József és Szende Sándor állatorvosi oklevelének kihirdetése 1. 426. özv. Buda Lászlóné felebbezése, a néhai férje temetési járulékát megta- tagadó alispáni határozat ellen. 1. 427. Sepsy Endre volt vármegyei utbiztos felebbezése a nyugdíjaztatását meg­tagadó nyugdijválasztmányi határozat ellen. 1. 428. Székely József volt vármegyei járási hivatalszolga felebbezése a nyug­díjaztatását megtagadó vármegyei bizottsági közgyűlési határozat ellen. 1. 429. A Ferencz József tanítók házának kérvénye 4000 koronás alapítvány létesítése iránt. 111. 430. Az ügyvédjelöltek országos egyesülete sorsjegyek vásárlása iránti elő­terjesztés. V. 431. Dr. Koszinszky István kérvénye a felállítandó nehéz kórosok nevelőinté­zetének segélyezése iránt. V. 432. Szatmárvármegyei gazdasági egyesület megkeresése a kertészeti kiállítás segélyezésére 1000 korona megszavazása iránt. 11. Ezenkívül a még beérkező ügyek. Nagykároly, 1903. szeptember 30. Összeállította : llosvay Aladár, vm. főjegyző. 1274—1903. sz. Pályázati hirdetmény. ii—n. Szatmárvármegye erdődi járáshoz tartozó Piskárkos községben, lemondás folytán megüresedett községi szülésznői állásra ezennel pályázat hirdettetik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom