Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1903 (1. évfolyam, 1-28. szám)

1903-08-06 / 6. szám

Szatmárvármegye Hivatalos Lapja. 55 N. N. 1 k, Kánya István 1 k, Veisz Samu 1 k, Nagy János 20 f, Krémer Mihály 50 f, N. N. 60 f, Lebovics Sándor 1 k, Tóth Lajos 60 f, Sajtos János 2 k, Gruber Márton 1 k, összesen 34 k 80 f. 125. Lachty János gyüjtőivén adakoztak : Lachty János 2 k,HullánJános 1 k, Szekeres Aladár 50 f, Sunjánszky Vilmos 50 f, Balázs Kálmán 30 f, Hosova Pál 30 f, László Endre 30 f, Busorán Lajos lOf, Rusiczki Timus 20 f, Orosz Miklós 10 f, Repka Sándor 10 f, összesen 5 k 40 f. 126. Krausz Sámuel batizi körjegyző gyüjtőivén adakoztak : Fényes Elek 4 k, Gödényi Elek 10 k, összesen 14 k. 127. Kovács Károly szentmiklósi körjegyző gyüjtőivén ada­koztak : Veres Antal 1 k, Kovács Károly 1 k, Erdei János 40 f, Kerekes János 40 f, Szentmiklós község 5 k, Esztró község 4 k, D. Szabó György 1 k, Fisbán Mózes 20 f, Elefántné 20 f, Dr. Lauran Pál lelkész 1 k, Kiss Mihály 40 f, Stark Elek 20 f, Simonka Pál 30 f, Pap Sándor 10 f, Sopronyi Mihály 10 f, Kovács Ferencz 20 f, Szabó Péter 20 f, Páskád}'' György 20 f, összesen 16 k. 128. Baka Béla gyüjtőivén adakoztak: Baka Béla 3 k, Kiss Gyula 2 k, Fülöp József 2 k, Szegedi József 2 k, Károly Gergely 1 k, Józsa Bálint 1 k, Miski Lajos 1 k, Károly László 1 k, Mészáros Lajos 2 k, Nagy Károly 1 k, Kosztya Juliánná 1 k, Nagy Imre 1 k, Szabó Károly 10 f, id. Szabó Károly 1 k, összesen 18 k 10 f. 129. Tóth Benedek csengerujfalusi ev. ref. lelkész gyüjtőivén ada­koztak : Tóth Benedek 1 k, Nagy Gedeon 20 f, Belényesi József 40 f, Csáki Zsigmond 20 f, Apáti István 20 f, Borsodi Károly 10 f, Nagy György 40 f, Oláh Gerzon 20 f, Tamás György 12 f, Bocsa Zsigmond 20 f, Kazai Károly 40 f, Földvári György 10 f, Kun Lajos 10 f, Tóth Zsigmondné 10 f, Bóni Józsefné 20 f, Bóni Gedeon 10 f, Petkó Márton 10 f, Rácz Gyula 20 f, Barcsai Ferencz 10 f, Pályi Mihály 30 f, Sárándi Ferencz 1 k, Bot Ferencz 10 f, Tóth László 6 f, Tóth Terézia 10 f, Tóth András 10 f, Kurcz Mózes 10 f, Papp Sándor 10 f, Sárándi Gyula 1 k, Fischer N. 20 f, Friedmann Herman 20 f, Braun Dávid 20 f, Papp János 20 f, Bánkú László 20 f, Varjasi Gáspárné 20 f, Varjasi József lOf, Bocsi András 10 f, Mezei János 10 f, Bánkú Pál 40 f, Nagy Sándor 10 f, összesen 9 k 28 f. 130. Barkász Albert méhteleki lelkész gyüjtőivén adakoztak : Bar- kász Albert 1 k, Fehér Antal 1 k, Szilágyi Antal 80 f, Lengyel Bálint 20 f, Péter Dániel 20 f, ifj. Bartha Gábor 80 f, Szilágyi Lajos 20 f, Varga Gyula 20 f, Fehér Gedeon 1 k, Iván László 20 f, Szabó László 50 f, Fehér László 20 f, Barta János 1 k, Fehér Mihály 50 f, Berger Károly 20 f, Grózinger Ábrahám 20 f, ifj. Kormány Józsefné 10 f, Nagy Lajos 10 f, Grózinger Ábrahám 10 f, összesen 8 k 60 f. 131. Szeőke József czégényi ev. ref. lelkész gyüjtőivén adakoztak: N. N. 10 f, Mózes Mór 40 f, Szeőke József 1 k, Tyukodi György 1 k, Luby Béla 1 k, Szeőke Kálmán 1 k, összesen 4 k 50 f. 132. Czverdely Andord debreczeni kultúrmérnök gyüjtőivén adakoztak: Czver- dely Andor 1 k, Morvay Károly 1 k, Török Gábor 1 k, N. N. 1 k, N. N. 1 k, Gasznek Kálmán 1 k, összesen 6 k. 133. Vinnay Géza debreczeni főmérnök gyüjtőivén adakoztak : Vinnay Géza 1 k. N. N. 1 k, Zuber Ferencz 1 k, Haveri Márton 60 f, Lábos Gyula 60 f, Pazar József 60 f, Bozóky László 60 f, Ziffer Jenő 60 f, Jánosy Miklós 60 f, összesen 6 k 60 f.

Next

/
Oldalképek
Tartalom