Szatmári Napló, 1905. május (2. évfolyam, 59-68. szám)

1905-05-29 / 67. szám

fimdIsirüt6 kiadás. Áru % /ff. fll7f W ÍU\ Szatmár, 1905. május 29. Hétfő Második évfolyam 67. szám. FÜGGETLEN ÚJSÁG Helyben házhoz hordva: Egész évre 8 K Fél évre 4 K ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Vidékre postán küldve: Negyed évre 2 K j pff fvreeVfC ® ,< ' Negyed évre 2 K Egyes szám ára 2 kr. (4 fillér.) Megjelenik hetenkint kétszer szerdán és vasárnap. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : Eötvös-utcza 2. sz. ahova úgy az előfizetési pénzek, hirdetések valamin a lap szellemi részét illető levelek küldendők. Gróf Iftókts párbajban meghalt. Saját tudósítónk távirata. A képviselőház szombati ülésén Návay Lajos képviselőt debutje alkalmából elvtársai zajosan üdvözölték, s az ellenzék tagjai egymás hátán tódultak hozzá, hogy ke­zet fognak vele. A szabadelvüpárton többen mosolyogtak a beszéd hatásnyilvánulásán, a mi Hentz Károly néppárti képviselőt annyira felizgatta, hogy azt kiáltotta Keglevich István grófnak! — Mit röhögnek: Keglevich gróf éppen távozóban volt, s útközben boszusan azt mondotta: — Szamár! Hentz Károly ezért Szabó István és Buzárt képviselőket megkérte, hogy pro­vokálják Keglevich István grófot. Az összekocanás miatt ma délelőtt 9 órakor volt a kardpárbaj a Fodor-féle vívó teremben, Keglevich segédjei Károlyi György és Miinnich Aurél voltak. Dacára segédek tiltakozásának Keglevich szúrást is követelt megengedhetőnek. A kezdetnél Mrgirrirh viliiéin hevesem idsMurii és szú szoros érieiemben beieroi&umi eiienfeie Sianijábu, meig Mégierick szíréi átszűrne km fán JiMí ki* Bárgierief* osszeeseii és roriii huiésliusn áfán meghuii. Szerkesztésért felelős: a kiadó és laptulajdonos: Újvárosi Sámuel. Szerkeszti: Székely Miklós. I Újvárosi S. könyvnyomdája Szatmár, Eötvös-u. 2. SZATMÁRI NAPLÓ

Next

/
Oldalképek
Tartalom