Ciubotă, Viorel (szerk.): Satu Mare. Studii şi comunicări 13. (1996)

Istorie

104 Anno 1619 die 30 Juny mi dabolczi lakosok és polgárok egyenlő akarattal végeztük, hogy senki vasárnap semmi némü dologban, két praedicatioig, azfalubul ki ne mennyen, egy forint birság alatt, sem semmi munkát ne tegyen, hozzá adván azt is, hogy ha valakik szekérrel vagy gyalog valami teréhvet által mennének az falu határán, hasonló képpen bűntettesének. XXVII. Articulus Az nős parázna megölettessék az Isten parancsolattya szerént és ország törvénye szerént vagy eleven diján maradgyon és az szabad /folio 9a/ személy penig egyben adattassék, vagy tizenkét forintal megbüncettessék, vagy egyik-egyik, vagy egymással az kereken egymást megverjék. Hogyha az falu kegyelemben veszi, leszen az falu birája biráliájában, törvény előtt penig meg ne békélhessék, hogy itiletet magokra ne vonnyanak, az után is szabadon gratialhassa az falu. Ezeknek az felül megirt articulusoknak confirmálásának nagyobb megerősitéséért kezünk Írásával, pecsétünkkel confirmályuk mi aláb megirt személyek úgy mint: /folio 9b/ Georgius Lakoczi ppria, Michael Balog ppria, Georgius Balog ppria, Georgius Nyilas ppria. Paulus Nagy ppria, Michael Kovács ppria, Georgius Fazekás ppria, Georgius Balog ppria. Stephanus Kádár ppria. Petrus Szücz ppria, Johannes Óvári ppria, Paulus Borbély ppria, Stephanus N/agy ?/ ppria, Thomas Torma ppria, Silené ppria, Stephanus Peterke ppria, Michael Fekete ppria, Paulus Szabó ppria, Johannes Szabó ppria /folio 10a/ Anno Domini 1698 22 Novembris Mi nemes Ugocsa vármegyében ezen Dabolcz nevű helységben lakozók adgyuk tudtára az kiknek illik, hogy mi lekötöttük magunkat az igaz törvény folyása alá és az biró keze alá, úgy mint: Szabó István, Szabó János, Nyilas Bálint, Szegedi György, Virancski Lános, Engi Márton, Kallós István, Óvári Mihály, Daroczi János, Szabó Zsigmond Nyilas György, Darnai János, Hegedűs György, Benedek Pap Ferencz mpropria11. /folio 12a/ Appendix 1. Articulus Az Isten káromlók, atta Teremtett mondok, tizenkét forintal büntettessenek, az kik penig egymást tatárral hajtatnák, egy forintal megbüntettessenek. Anno 1720 Die Április Mi aláb megirt személyek kötelezzük magunkat, az felyebb megirt törvényeknek szorossan való megtartására, kezünk Írásával megerősítve /folio 12b/ úgymint: akkori törvényes biró Szaniszlo Farkas mp., Daroczi István mp.. Balog Mihály mp., Lakoczi István mp,, Szabó Ferencz mp., Kallós István mp., Fekete István^mp., Borbély Sámuel mp.. Dobos István mp., Elek János mp., Elek György mp., Pap Ferencz mp., Nyilas János mp., Szegedi István mp., Vincze István mp., Szabó Mihály mp.. Szabó András mp., Daroczi György mp., Balog András mp., Pap András mp., Engi István mp., Darnai Mihály mp., Szabó György mp., Oláh Mátyás mp., Nagy György mp., /folio 13a/ Mezei János mp., Kosa János mp., Kádár Sándor mp., Harsányi György mp., Szűcs Péter mp., Szabó György mp., Viski Sándor mp., Fejér Anna mp. /folio13b/ Anno 1741 Die 12 Januarii12

Next

/
Oldalképek
Tartalom