Ciubotă, Viorel (szerk.): Satu Mare. Studii şi comunicări 13. (1996)

Istorie

105 Lakoczi István úr főbiróságában a fellyeb megirt articulusokhoz illyen erdőről való adjectionalis artículust az egész falu consensusából kívántunk Írni, statuálni: I Mikor az erdőn fa vagy szélvészes időben letörik vagy tűz által leég, amikor valaki reá találkozik, felkészíti, akkor aki felkészíti, mingyárt vigye, másnapra, annyival is inkább hétrül hétre, hónaprul hónapra, ne halaszsza, mert ha ott hadgya, ha felkészítik, ha más reá találkozik, szabadosán elviheti, s erra büntetésbe nem esik, II. Mikor penig valaki az erdőn tőkét hasogat fel s ott az erdőn rakásra feltámogattya száradásra, senki azt el nem vihesse, mert aki elviszi, akár tilalmas, akár szabad erdőről, három forint a büntetése. Ili Mikor szélvésztül vagy tűz által leesett tőkét magának valaki el akar foglalni az erdőn, az elfoglaló csak a haját bé vágni nem elég, hanem a belére bévágja, mert aki belire be nem vágja, akárki más magának elfoglalhattya, aki penig a félig bévágott fát elvágná, három forint a tilalma. /folio 14a/ A szitkokrul való articulusnak megbővitése: Valamely ember az feljebb megirt articulusban megirt szitkokon kívül a szájával paráznittya valakinek lelkét vagy testét, vagy menkővel valaki mást üttet s ilyen büntetése legyen fel három forint vagy a kalodára mennyen13. /folio 15a/ Anno 1764 Die 1a January14 Mi aláb megh irt személyek köteiezük magunkat a felyeb megirt articulusoknak szorossan való tartására kezünk keresztvonásával s pecsétünkéi megerősítve úgy mint akkori feő bíró Elek György alatta lévők ezek úgy mirjt: Daroczi Mihály, Mezei János. Nyilas Mihály, Szegedi János, Szegedi Miklós, Lakoczi János, Szabó János. Vincze György, Vincze István, Bölényi János, Borbély Sámuel, Engi István, Darnai György, Viski Mihály, Balog Mihály, Kosa Sándor, Belényi Sámuel, Szegedi István, Belényi János, Viski András. Bonis György, Szabó János, Molnár Ferenc, Vas János, Harsányi Sámuel. Borbe Sámuel, Bortos Pál, Szabó Ferentz, Engi István15. /folio 16a/ Anno 1786 1a Januarii15 Mi alább megirt személyek kötelezzük magunkat a felyebb megirt articulusoknak szorosan való megtartására, kezünk keresztvonásával, petsetünkkel megerősítve: Harsányi Sámuel, Nyilas János, Szabó János. Szabó Pál, Kis András, Darotzi Gáspár, Belényi Samu. Kádár János. Szegedi István. Benefi András, Poják János, Lévay Sámuel, Kis Josef, Viski András, Szabó Ferentz, Tömöri János, Belenyi Ferentz, Belenyi János. Vintz István /folio 16b/ Harsányi Pál. Balog István. Lakoczi István, Engi István, Vintze János. Engi Márton, Simon István, Balog Mihály. Vintze István, Nyilas Mihály. Viski Mihály. Fekete Mihály. Engi Ferentz, Váradi Sámuel, Lakoczi János. Bölényi Ferentz, Bartos Pál, Viski Ferentz. Belényi György, Szegedi János, Viski István, Szegedi Miklós, Bónis György. Bónis Pál. Mindezek kötelezik magokat Simon István uram föbírósága alá. /folio 17a/ Anno 1795 Die Mense 1a Január1^ Alább írtak Dabolcz curialis nemes helységnek nemes lakosi ezen articulusnak minden punctuminak megtartása és engedelmességei hozzá való végbevitelére Fekete

Next

/
Oldalképek
Tartalom