Szatmári Gazda, 1915. (7. évfolyam, 1-52. szám)

1915-02-27 / 9. szám

6 ík oldal. SZATMÁRI GAZDA február 27: nem a hatóság által megállapított árak alkalmazásával s a requirálást az olyan fengeritermő vidékeken fogom végrehajtani, ahonnét önkéntes eladásra aránylag kevés készletet jelentettek be. Vármegyénk áilategészsége. Lépfene: csengeri Csenger; fehérgyarmati Penyige; mátészalkai Györtelek; szinérváraljai Aranyosmeggyes. Veszettség: csengeri Szamosdob, Szaímárököritó, Vetés; erdődi Erdőd, Krasznabéllek; nagykárolyi Ér- endréd, Kálmánd, Kismajtény, Mezőterem, Nagymajtény, Szaniszló m. .Ragadós száj- és körömfájás: avasi Kányaháza 3 u., Kőszegremete 5 u.; fehérgyarmati Csaholc 2 u. és 1 t., Jánk 1 u. és 1 t., Penyige, Sonkád t.; nagybá­nyai Dióshalom, Erdőszáda t., Felsősándorfalu 9 u., Lacfalu 4 u.; szatmárnémetii Kakszerdmárton. Rühkór: avasi Tartolcz 3 u. ló, Turvékonya ló; csengeri Pete ló, Porcsalma 2 u. ló, Ura t. ló; fehér- gyarmati Gyügye ló, jánk ló, Kömörő ló, Panyola ló; mátészalkai Nagydobos 4 u. és 1 t. ló, Nagyecsed 13 u. ló, Vitka 2 u. ló; nagybányai Miszbánya ló, Misz- tótfalu ló. Sertéspestis: csengeri Vetés t.; mátészalkai Nagy­dobos t.; nagykárolyi Börvely t., Mezőterem t., Sza­niszló t. Világossy Gáspár felelős szerkesztő hadba vonulva a szerkesztésért fele!: Riszdorfer Imre szerkesztő. Munkatárs: Petheö Károly. Lapkiadó és kiadóhivatali főnök: Szász Ferencz. Állást keres 54 éves, kis családu gazda, aki ily minőségben több nagy uradalomban volt már alkal­mazva. Cime: Kádár László Szárazberek u. p. Nagy- peleske. Hatvan darab marhát nyári gyeplegelőre elvál­lal erdődi tagos birtokán Dr. Nagy Sándor. 800—1000 métermázsa anyaszéna eladó. Felvilá­gosítást ad Dr. Tárcza Aurél Negysomkuí (Szatmár- megye.) felvétetnek a kiadűhivataiban Szatmár, Deák-tér 23. sz. Keresek 400 métermázsa tavaszi bük­köny vetőmagot készpénzfizetés mellett. Mintázott ajánlat ár megjelölésével az egye­sület titkári hivatalához nyújtandó. 9 Cseooldi és Ungszennai báró Bécsi; uradaimatmak j számtalanszor kitüntetett s Budapesten is többször első dijat nyert magyar alföldi gulyáiból eledé s 32 drb.kétés4drb. három Ür=üJ [íF^Ö [P=31 eves magyarfaj bika Az eladás szabott árak mellett mindkét helyen — február 2.-án kezdődik. — Községek és köztenyészetek részére az uradalmak meg­felelő kötelezvény ellenében, a vételár egy részére el­hullás elleni biztosítás mellett egy évig terjedhető hitelt nyújtanak! Bővebb értesítést szerezhető és a vasutiállomásokra kocsi kérhető, az eladást eszközlő uradalmi intézősé- gektől: Csegöíd (Szatmár m.) u. p. és távírda Jánk, vasúti állomás Jánk—Majtis, vagy Ungszenna (Ungm.) u. p. Pályin, távírda és vasútállomás Nagymihály. Petheő György jószágigazgató. Ékszer és asíasmü vásárlásnál forduljunk bizalommal Magyarország legnagyobb ékszerüzletéhez 9 Ufknits Mur és Társa céghez Debrecenben. »Északkeleti Könyvnyomda« Szatmár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom