Szatmári Gazda, 1911. (3. évfolyam, 1-51. szám)

1911-02-25 / 8. szám

8-ik oldal SZATMÁRI GAZDA február 25. szakkönyvkereskedésében, Budapest, IX.‘, Üllői-ut 25. sz. Munkás kereslet. Dr. Weiner Adolf Örkényi szőlőbirtokos április-augusztus hónapokra 10 férfi (eset­leg 5 női) munkást keres. A feltételek megtudhatók nevezett munkaadó utján: Budapest VI. Hegedűs Sándor u. 8. Vármegyénk állategészsége. A száj és köröm­fájás terjedésében egy kis csökkenést mutat a múlt heti hivatalos kimutatás, amennyiben a fertőzött köZ* ségek száma 338-caI apadt. A változott időjárás azon­ban nem nagy reményt nyújt az állapotok gyors javu­lására s igy vásáraink még előreláthatólag hosszú ideig zárva maradnak. Más állatbetegségek következőleg ál­lanak vármegyénkben: Lépfene: avasi Kányaháza; Rózsapallag csengeri Szatmárököritó p., fehérgyarmati Kisnamény, Kölese, Milota; mátészalkai Kántorjánosi; szatmárnémetii Kak- szentmárton, Nagypeleske. Veszettség: erdődi Krasznaterebes p.; nagykárolyi Mezőterem, Szaniszló p.; nagysomkuti Hagymáslápos ; szatmárnémetii Mikola. Riihkór: avasi Vámfalu ló; fehérgyarmati Tur- istvándi ló ; szatmárnémetii Szárazberek ló ; erdődi Résztelek ló. Sertésorbánc: csengeri Tyúkod t.; fehérgyarmati Nagyszekeres, Szamosujlak t.; nagykárolyi Csomaköz t. Sertésvész: avasi Kányaháza; csengeri Tyúkod t.; Óvári, Porcsalma t.; fehérgyarmati Jánk t., Majtis 3 u.; mátészalkai Kántorjánosi, Nyírcsászári m., Nyirmegyes t.; nagybányai Láposhidegkut; nagykárolyi Mezőterem t., Szaniszló t.; nagysomkuti Dánfalva 2 u., Hagymás­lápos 2 u., Magosfalu 2 u., Pribékfalva t.; szatmár­németi Sárköz m., Szamoslippó m., Szatmárzsadány t.; szinérváraljai Aranyosmegyes 11 u., Iloba 3 u. A f. hó 22-iki szatmári piaci terményárak. H'i- 1----L--——W——f Te rmény I. rendű II. rendű K ! f K 1 f Búza Rozs Árpa Zab Tengeri uj V'.; L Líi f: ■ ; í 22 ! — 13 — 15 — fJ1 — 20 — 12 — 14 — ­í, 10 50 Felelős szerkesztő: Vllágossy Gáspár egyl. titkár. Segédszerkesztő: Riszdorfer Imre. Fftmunkatárs: Böszörményi Emil dr. Meghívó. R „Szárazberehi Fogyasztási és értékesítő szövetkezet“ részvényes tagjait a ref. iskola termében 1911. évi március hó " 12-én d. u. 3 órakor tartandó rendes közgyűlésre :: tisztelettel meghívja :: az igazgatóság. ’ , -i;j . , :| i:;.:. j{:c> I A közgyűlés tárgyai: 1. Az igazgatóság jelentése 1910. üzletévről, a mérleg megállapítása s az igazgatóság és felügyelő-bizottság felmentése. 2. Egy igazgatósági tag választása. , , A szövetkezet mérlege, nyereség- veszteség számlája, valamint az összes zárszámadás a szövetkezet üzlethelyiségében van köz­szemlére kitéve. '■ ** >#>'■■ .3 t;5hS: .'ni Sí Í3ÜS<gÍjGÍSg»i fi «igV-:T1 .JÍí•Of:bS>'SSVlfe\8 " -- 1 ...................... És zakkeleti Könyvnyomda Szatmár-Németi. «■* > í (Zárdával szemben.) Legszebb kivitelben készít: mindennemű nyomtatványokat ir&r a legmérsékeltebb árért. Az „Északkelet“ független politikai napilap kiadóhivatala. Az „ÉSZAKKELET“ Szatmárvármegye és Szat- már város függetlenségi pártjainak hivatalos lapja. Megjelenik: minden reggel. Hírszolgálat terén 10 órával előzi meg a vidékre érkező fő­városi lapokat. Előfizetési ára: Helyben 1 évre 12 K. Vidéken 16 K.

Next

/
Oldalképek
Tartalom