Szatmári Gazda, 1911. (3. évfolyam, 1-51. szám)

1911-11-04 / 44. szám

5-ik oldal SZATMÁRI GAZDA Egy. ezüstéremmel: báró Vécsey László sárközi, báró Vécsey Aurél csegökii és gróf Károlyi László me- zőtieremi uradalma, továbbá ezüst éremmel és 100 ko­rona állanidijjal berencei Kovács )vnö Homok. Állaim bronzéremmel: Szuhányi Ferenc Csenger. b) Friz juhok után O. M. G. E. bronzéremmel: Kolb Jakab Udvari. c) Backa juhok után. O. M. G. E. bronzéremmel: Helmeczy József Pettyén Elismerd oklevéllel: dr. Böszörményi Emil Nagy­kő les, dr. Galgóczy lntván Mikola, Kolozsváry Károly Szatmár. Dj Baromfitenyésztés. a) orp&ngtonokért: Baromfitenyésztők orsz. egy. kis aranyéremmel és Teleki Józseíné grófné 100 K jutalmával kitüntetve: Deutsch Sándor Fólya. Egyesületi ezüstéremmel: Kiár Sándor Simapuszta. Baromfitenyésztők orsz. egy. bronzérmével és 50 korona államdijjal: Kádas Albertné Szatmár. b) pulykákért: B. O. E. nagy ezüstéremmel és 100 K államdijjal: Komáromy Istvánné Szaniszló. Egy. ezüstéremmel és 50 K államdijjal Papp Já- nosné Kaak-Szt.-Márton. B. O. E. bronzéremmel: Szadeczky Gézáné Kar- macs. Egyesületi oklevéllel: báró Blomberg Frigyesné Gar- dántalu, Katona Pátné Szatmár. E) galambtenyésztés. r 1 Egyesületi aranyéremmel kitüntetve: Bosznay Ká­roly Debrecen. Egyesületi ezüstéremmel: Oláh Károly Kisvarda, Deutsch Sándor Fólya, Csengery Gyula Nyíregyháza (és 50 K), László Béla Szatmár (és 40 K). Egy. bronzéremmel: Érsekujváry Géza Vámfalu (és 20 korona) Egy. elismerő oklevéllel: Szent-Iványi Kálmán Szat­már kollektív kiállításért. P) Nyuí tenyészt és Nynitenyésztök orsz. egy. aranyérmével kitüntetve: a szatmári önálló gazd. népiskola (és 50 K.) Nyúlt Orsz. Egy. ezüstérmével Csengery Gyula Nyíregyháza. Nyúlt Orsz. Egy. bronzérmével: Müller János kassp : kollektív kiáliitásért. Egy. ezüstéremmel: önálló gazd. népiskola Nagy­károly (és 30 K.) Egy. ezüstérem: csillaghegyi nyultenyésztö minta­telep (versenyen kívül.) V. Erdészeit csoport. Ä) Erdőgazdasági tárgyak és eszközökért: ) c) Magyar fajta fehér tyúkokért: Egy. ezüstéremmel és 50 K államdijjal Kristóff Fri­gyes Vámosoroszí. d) ludakért: B. O. E. nagy aranyéremmel és 100 K államdijjal: Bogyay Elemér Sárospatak. B. O. E. kis ezüstéremmel és 50 K államdijjal Som- lódy Jánosné Nyiracsád. B. O. E. bronzéremmel és 50 K államdijjal: Tóth Salamon Kisújszállás. Egy. ezüstéremmel és 50 K államdijjal Henzsely András Nyíregyháza. Egyesületi oklevéllel: önálló állami gazd. népiskola Szatmár. le) kacsákéit: Egyesületi aranyéremmel és 100 K államdijjal: Gazd. knatló állami népiskola Nagykároly, Bónis Károly Köl­ese és 50 K államdijjal, és Deutsch Sándor Fólya. Egrjesiileti aranyéremmel: Nagybányai m. kir. fő- í erdőhivatal, Szatmárnémeti szab. kir. város erdőhiva- ! tala, gróf Dégenfeld Sándor erdőszádai uradalma. Elismerő oklevéllel: Léber Antal erdőtanácsos, Ken­de Dániel m. kir. erdőtanácsos Láposbányán, Kleisz | Gyula urad. főerdész Hadad, Fischer Károly m. kir. I erdőmémök, Beyer Jenő és Kovács Pál m. kir. erdö- ! mérnök a rendezés körül kifejtett jó ízlés és fáradozásért B) Vadászati tárgyakért. Egyesületi aranyéremmel: Gróf Teleki Pá! Pribék­í falva. Egyesületi ezüstéremmel: Szimon Béla urad. fó- erdőmémök N.-sikárló. Schnell Lajos ur. erdész Kraszna' ; beitek .Standeiszky Ozsvaki urad. kasznár Nagys2okond, j Kovács Pál m. kir. erdőmémök Szatmárnémeti, Fischer j Károly m. kir. erdőmémök Nagybánya, Balázs János j kir. törvényszéki biró Szatmárnémeti, Kende Dániel m. : kir. erdötanácsos Láposbánya.

Next

/
Oldalképek
Tartalom